La llibertat de religió, el dret a l'acomodament raonable i l'obligació de neutralitat religiosa de l'Estat en el dret canadenc

José Woehrling

Resum


En el dret canadenc, la llibertat de religió té dos components. En primer lloc, una llibertat tant positiva com negativa d’exercici de la religió; el contingut positiu correspon a la llibertat de tenir creences religioses, de professar-les obertament i de manifestar-les a la pràctica, mitjançant el culte, a través del seu ensenyament i la seva propagació; el contingut negatiu correspon al dret de no estar forçat, directament o indirectament, a acollir-se a una concepció religiosa o a actuar en contra de les seves creences o de la seva consciència. En segon lloc, la llibertat de religió imposa a l’Estat una obligació de neutralitat en matèria religiosa. D’altra banda, els tribunals canadencs veuen en la llibertat de religió una obligació d’acomodament que obliga les autoritats públiques a modificar o a ajustar normes generals per tenir en compte les necessitats específiques de les minories religioses. D’acord amb aquests principis, es tracten de manera diferent les manifestacions o les conductes religioses segons si procedeixen de les autoritats públiques o dels individus. Quan es tracta de conductes o de manifestacions la iniciativa de les quals procedeix de les autoritats públiques, se sotmeten al principi de neutralitat religiosa de l’Estat, que ha estat interpretat d’una manera més aviat estricta pels tribunals canadencs, així que en general les conductes o les manifestacions religioses la iniciativa de les quals procedeix de les autoritats públiques estan prohibides o si més no estretament circumscrites. Quan es tracta de conductes o manifestacions la iniciativa de les quals procedeix dels individus, fins i tot si tenen lloc en l’espai públic, depenen del dret al lliure exercici de la religió. Si aquest dret entra en conflicte amb normes legislatives o reglamentàries, les autoritats públiques estan obligades a un acomodament, llevat que puguin demostrar que aquest acomodament comportaria excessius inconvenients.

 


Paraules clau


Llibertat de religió; principi de neutralitat religiosa de l'Estat; relació entre l'Estat i les religions; obligació d'acomodament en matèria religiosa; posició de la religió en l'espai públic; drets de les minories religioses.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.