Jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre finançament autonòmic

José Antonio Fernández Amor

Resum


Aquest article té com a objecte la sistematització de diferents pronunciaments del Tribunal Constitucional sobre aspectes del finançament autonòmic. Les comunitats autònomes, com a ens públics territorials, duen a terme una activitat d’ingrés i de despesa que té un marc jurídic definit per la Constitució, la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes i els estatuts de autonomia, essencialment. Del primer text s’extreuen els principis que les altres normes desenvolupen i que el Tribunal Constitucional, amb la seva tasca, s’ha encarregat d’anar concretant tot matisant la seva aplicació tant en el vessant dels ingressos, en què es pot destacar la jurisprudència sobre l’autonomia i la coresponsabilitat fiscal en relació amb els tributs propis i cedits, o la relacionada amb el principi de coordinació, com pel que fa als pronunciaments relatius a les lleis de pressupostos autonòmiques o els règims fiscals especials canari i basc.

 


Paraules clau


Jurisprudència constitucional; finançament autonòmic; principis constitucionals; recursos; lleis pressupostàries autonòmiques.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.