El finançament dels estats federats alemanys

Thiess Buettner

Resum


Aquest treball dóna una visió general de l’estructura bàsica subjacent que té sistema financer dels estats federats alemanys, la seva situació actual, així com els principals problemes que presenta. La tesi és que, si bé aquest sistema ha generat una relativament elevada quantitat de recursos públics per als estats federats, la major part són bàsicament transferències intergovernamentals i impostos compartits. El sistema de finançament alemany es caracteritza, a més, per una substancial manca d’autonomia i una relaxació de les restriccions pressupostàries dels estats federats que reclama una reforma a fons, incloent-hi restriccions sobre préstecs, una reducció del component redistributiu dins el sistema de federalisme fiscal i l’assignació d’un cert grau d’autonomia als estats federats, per exemple pel que fa a tributació sobre la renda.


Paraules clau


Federalisme fiscal; Alemanya; compartició d’ingressos fiscals; deute públic;

 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.