El model de finançament autonòmic del projecte de reforma de l'Estatut de Catalunya

Núria Bosch Roca

Resum


L’article posa de manifest les mancances actuals del sistema de fiançament de la Generalitat de Catalunya, que sobretot es concreten en una manca de poder tributari i en una redistribució dels recursos entre les comunitats autònomes per fer efectiu el principi de solidaritat interterritorial, que perjudica especialment la Generalitat. Seguidament es descriu el model de finançament que conté el projecte de reforma de l’Estatut aprovat el passat 30 de setembre de 2005. El nou model té característiques federals i significa un avenç en el camp de l’autonomia tributària, perquè atribueix més capacitat normativa sobre els impostos cedits i més responsabilitat en la gestió tributària. També representa una millora de la solidaritat interterritorial, ja que n’estableix un concepte explícit que fa compatible l’equitat amb l’eficiència econòmica, semblant als sistemes existents en països com ara Canadà i Alemanya, de llarga tradició federal.


Paraules clau


Federalisme fiscal; finançament de les Comunitats autònomes.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.