Descentralització i desenvolupament sostenible: el cas de Canadà

Jordi Jaria i Manzano

Resum


La protecció del medi ambient presenta problemes singulars en el cas dels estats descentralitzats, en els quals es planteja la qüestió sobre quina és la ubicació més apropiada per garantir una política ambiental eficient. Aquesta qüestió, de fet, ja es debat des dels anys setanta. A vegades, el procés de determinació del nivell de decisió adequat és problemàtic. I per això, és particularment interessant l’experiència canadenca, especialment des del punt de vista de l’Estat espanyol, perquè, tot i les diferències políticojurídiques, es plantegen conflictes similars entre el centre i els ens subcentrals a l’hora d’intentar controlar les competències en matèria ambiental.

En el cas canadenc, es parteix d’una situació basada, malgrat la intervenció federal, en una àmplia autonomia de les províncies en aquesta matèria. Tanmateix, a partir del final de la dècada dels vuitanta, l’intent per part de la Federació d’adoptar un paper més actiu ha generat un grau de conflictivitat més alt que, subsegüentment, ha servit al Tribunal Suprem per anar elaborant una jurisprudència bastant interessada a determinar quin ha de ser l’encaix de la política ambiental en el sistema competencial derivat de la Llei constitucional de 1867, que difícilment podia referir-se a qüestions relacionades amb la protecció del medi ambient.

Aquesta jurisprudència s’analitza en aquest article i s’exposen conclusions sobre els dos títols competencials federals més rellevants en aquesta matèria: la clàusula a la “pau, ordre i bon govern” i la competència en matèria de dret criminal; i també les crítiques que el Tribunal Suprem ha suscitat en la bibliografia científica. A partir del debat plantejat i desenvolupat entorn de la jurisprudència del Tribunal Suprem canadenc, es conclou que, més enllà d’intentar conferir més poder a la Federació, en un estat descentralitzat s’han d’implantar estratègies de cooperació de cara a la consecució d’una política ambiental eficaç, coherent i encarada seriosament cap al desenvolupament sostenible.


Paraules clau


Protecció del medi ambient; federalisme; sistema polític canadenc; distribució de competències.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.