Dossier sobre l’impacte de la crisi econòmica en l’Administració pública

Ricard Gracia Retortillo

Resum


Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de l’impacte de la darrera crisi econòmica en les administracions públiques. A partir d’una perspectiva eminentment juridicoadministrativa, la selecció s’ha realitzat sense pretensió d’exhaustivitat, amb la voluntat d’incloure el màxim nombre d’enfocaments possible, atenent fonamentalment a fonts estatals i catalanes del 2008 en endavant, amb la condició que posin de manifest un vincle més o menys directe entre la crisi econòmica i el sector públic. Tot això, partint del fet que aquest vincle pot situar l’Administració tant com a actor protagonista encarregat de dissenyar i implantar mesures contra la crisi com, a la inversa, en el paper de subjecte passiu sobre el qual s’apliquen dites mesures, en el marc de processos de reforma administrativa. D’acord amb aquest plantejament, el dossier s’estructura en set apartats, més la introducció inicial, segons el tipus de font utilitzat: normativa, bibliografies, jurisprudència, recursos a la xarxa i altres. Cada apartat disposa de la seva pròpia ordenació interna, explicada en un paràgraf inicial. Amb caràcter general, s’ha perseguit una exposició que mantingui un relat temporal i evolutiu de la crisi, amb el predomini, d’una banda, de la perspectiva estatal (i catalana), prenent com a referència el context europeu i internacional, i, d’altra banda, d’un enfocament general, sense considerar les fonts de caràcter sectorial.


Paraules clau


Administració pública; crisi econòmica; estabilitat pressupostària; sostenibilitat financera; racionalització administrativa

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i56.2018.3169 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.