La presumpció d'innocència. Una aproximació actual al dret

Alejandro Villanueva Turnes

Resum


En el present estudi es tracta d'oferir una visió del dret a la presumpció d'innocència des dels seus orígens fins a l'actualitat. Per això es tractaran punts com la titularitat del dret, la seva diferència amb el principi in dubio pro reo, i la relació de la presumpció d'innocència amb el dret a la llibertat d'informació.

L'objectiu que es pretén aconseguir és dotar el lector d'una percepció global del dret al més adaptada possible a la realitat jurídica dels nostres dies.


Paraules clau


Presumpció d'innocència; llibertat d'informació; in dubio pro reo; procés penal.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.62 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.