Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 66, desembre de 2016 La traducció jurada a Espanya i França: aspectes "privats" i estudi comparat Resum  PDF (Français)  EPUB (Français)  similar documents
María Tanagua Barceló Martínez, Iván Delgado Pugés
"... " de serveis de traducció i interpretació, la qual cosa obliga els ciutadans a recórrer a serveis professionals ..."
 
Núm. 57, juny de 2012 Els continguts jurídics del web d'acollida de la Generalitat de Catalunya: estudi comparatiu de les versions catalana, anglesa i xinesa Resum  PDF  similar documents
Mireia Vargas-Urpí
"... en la traducció de l'apartat sobre «Legislació» de la Guia d'acollida. En primer lloc, definirem i delimitarem l ..."
 
Núm. 61, juny de 2014 Les fases del procés traductor. La traducció de les funcions universals «Common Law» vs. «Civil Law» mitjançant la traducció paral·lela. El «trust», un estudi de cas Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Elena Ferran Larraz
"... ’estratègia fonamental per a aquest tipus de funció: la traducció paralel·la. Ho mostrem mitjançant un estudi de cas ..."
 
Núm. 61, juny de 2014 Binomis, trinomis i tetranomis quasi sinònims en els poders notarials digitals britànics i nord-americans: anàlisi i proposta de traducció Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Esther Inmaculada Vázquez y del Árbol
"... . Els polinomis representen un obstacle fonamental per a la comprensió i la traducció de qualsevol tipus ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Els problemes lingüístics en la didàctica de la traducció jurídica (anglès/francès – espanyol) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Elena Macías Otón
"... L’article té el propòsit d’examinar els problemes de la traducció jurídica des de l ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 Les fases del procés traductor «Common Law» vs. «Civil Law». Un enfocament pragmaticofuncional. La fase pont Resum  PDF (Español)  epub (Español)  similar documents
Elena Ferran Larraz
 
Núm. 68, desembre de 2017 Presentació. Al voltant de la jurilingüística: principis i aplicacions de la recerca sobre llengua i dret Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Juan Jiménez-Salcedo, Javier Moreno-Rivero
"... Aquest article introdueix la secció monogràfica "De la traducció a la jurilingüística". En destaca ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 La recerca en traducció jurídica: un marc que combina diverses perspectives i metodologies per a la traducció jurídica Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Lucja Biel
"... i metodologies per a la traducció jurídica, mitjançant la configuració de dimensions i factors clau aplicables ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Les conseqüències perjudicials dels termes utilitzats per i per a la professió de traducció jurídica Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Juliette Rose Scott
"... Aquest article postula que la terminologia utilitzada per i per a la professió de traducció ..."
 
Núm. 55, juny de 2011 Problemes d'equivalència en traducció jurídica: la denominació de les parts en el procés judicial en anglès i català Resum  PDF  similar documents
Eivor Jordà Mathiasen
"... El concepte d'equivalència ha estat un dels temes centrals en els estudis sobre la traducció ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 Dret comparat i traducció jurídica: el dret real de les servituds en francès, català i espanyol Resum  PDF  similar documents
Montserrat Cunillera Domènech
"... La traducció d'un fragment extret d'una donació d'un bé immoble posa de manifest ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 El terme francès «sursis» i la traducció de coneixement especialitzat jurídic Resum  PDF  EPUB  similar documents
Montserrat Cunillera Domènech
"... ’únic camí per evitar les greus confusions conceptuals que es constaten en la traducció de textos jurídics. ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 La variació terminològica dels conceptes del dret de societats i les seves estratègies de traducció Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Carmen Bestué
 
Núm. 66, desembre de 2016 Varietats geogràfiques i polítiques editorials en la traducció al català. Una mirada sobre l’espai comunicacional català Resum  PDF  EPUB  similar documents
Àlvaro Calero Pons
"... i no quantitativa, els efectes que això té en la percepció dels parlants i dels agents implicats en la traducció ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 La traducció dels òrgans jurisdiccionals francesos com a institucions culturals Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Guadalupe Soriano Barabino
"... El present article aborda la traducció dels òrgans jurisdiccionals francesos a l'espanyol, prenent ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 El gènere textual en dues cultures jurídiques: anàlisi pretraductológica de les decisions judicials en anglès i en espanyol Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Ángeles Orts Llopis
"... El present treball està centrat en el context específic de la traducció judicial, partint ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 El desenvolupament d'un enfocament integrador per a l'accés a coneixements sobre dret comparat aplicables a la traducció Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Jan Engberg
"... de la traducció. L’enfocament que presentem està basat en aspectes conceptuals i combina tres perspectives ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Fernández Carron, C. «El derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales» Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Ana Rodríguez Álvarez
 
Núm. 69, juny de 2018 La terminologia jurídica del IATE en català Resum  PDF  EPUB  similar documents
Mercè Vàzquez, Antoni Oliver González, Georgina Ubide
"... de traducció en català. Els resultats obtinguts confirmen que l'aprofitament de recursos terminològics ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Diàleg multidisciplinar en violència de gènere: professionals de la justícia i intèrprets Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Anabel Borja Albi, Maribel Del Pozo Triviño
"... 'obligació de proveir serveis d'interpretació i traducció judicial de qualitat, que garanteixin una comunicació efectiva ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 Polisèmia i sinonímia en la terminologia del dret processal penal espanyol i italià: el cas de «sumario»/«indagini preliminari» Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Gianluca Pontrandolfo
"... orientada a la traducció d'una categoria prototípicament estructurada com la de «sumario»/«indagini ..."
 
Núm. 63, juny de 2015 Els problemes conceptuals i socioculturals de la traducció jurídica (anglès/francès - castellà) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Elena Macías Otón
"... En aquest article tractem d'abordar el fenomen de la traducció jurídica des de la perspectiva ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Anotació textual d'un corpus multilingüe d'interpretació judicial a partir d'enregistraments de processos penals reals Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Mariana Orozco Jutorán
"... Aquest article presenta amb detall una de les fases del projecte TIPp (Traducció i interpretació ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Llenguatge jurídic europeu i els reglaments de dret internacional privat: problemes pràctics juridicolingüístics Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Maria Font i Mas
"... en aquests reglaments però sorgeixen problemes juridicolingüístics. La traducció dels reglaments a les diferents ..."
 
Núm. 57, juny de 2012 L'ús de les llengües regionals i minoritàries a l'Administració pública i els compromisos de l'Article 10 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries Resum  PDF (English)  similar documents
Giovanni Poggeschi
 
1 - 25 de 25 elements

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)