Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 51, juny de 2009 La connexió en les sentències penals de primera instància. De l'anàlisi de textos a la pràctica d'escriptura de sentències Resum  PDF (Español)  similar documents
Mariana Cucatto
 
Núm. 56, desembre de 2011 Gramàtica i lleis, o com alguna norma legal (in)compleix les normes expressives Resum  PDF (Español)  similar documents
Heraclia Castellón Alcalá
 
Núm. 52, desembre de 2009 Cap a la claredat en els textos administratius Resum  PDF (Español)  similar documents
Heraclia Castellón Alcalá
 
Núm. 66, desembre de 2016 Avaluació del nivell de llegibilitat dels contractes EPC redactats en espanyol i anglès per a les obres industrials Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Jesús Javier Losada Maseda, Almudena Filgueira Vizoso
"... en la gestió de diversos megaprojectes, aquest estudi prova de posar de relleu el nivell de llegibilitat d ..."
 
Núm. 57, juny de 2012 La modernització del discurs jurídic espanyol impulsada pel Ministeri de Justícia. Presentació i principals aportacions de l'Informe sobre el lenguaje escrito Resum  PDF (Español)  similar documents
Estrella Montolío Duran
 
1 - 5 de 5 elements

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)