Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 54, desembre de 2010 La llengua especialitzada en la doctrina del Tribunal Constitucional Resum  PDF (Español)  similar documents
Maria do Carmo Henríquez Salido, Concepción Varela Portela
"... En aquest article es descriuen i s'expliquen els principis i les característiques de la llengua ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Una mirada a l'ús de llenguatge clar en l'àmbit judicial llatinoamericà Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Claudia Andrea Poblete
"... els avenços i abastos que el llenguatge clar pot brindar per facilitar l'accés a la justícia. En el treball s ..."
 
Núm. 62, desembre de 2014 La fórmula «in dubio» en la jurisprudència actual Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Maria do Carmo Henriquez Salido, Fernando Alañón Olmedo, David Ordóñez Solís, Josefa Otero Seivane, Pedro F. Rabanal Carbajo
 
Núm. 64, desembre de 2015 El procés judicial com a «espai comunicatiu» Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Jesús Miguel Hernández Galilea
"... per la seva contribució a una millor comprensió del funcionament i raó de ser del procés judicial. Per arribar ..."
 
Núm. 59, juny de 2013 El llenguatge judicial des d’una perspectiva comparada i plurilingüe Resum  PDF (Español)  similar documents
David Ordóñez Solís
"... El llenguatge judicial és el més característic dels llenguatges jurídics. De fet, els jutges fan ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 El principi processal «iura novit curia» en la jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Maria do Carmo Henríquez, Fernando Alañón Olmedo, David Ordóñez Solís, Josefa Otero Seivane, Pedro F. Rabanal Carbajo
 
Núm. 55, juny de 2011 L'elecció lingüística com a font de problemes jurídics Resum  PDF (Español)  similar documents
José Antonio González Salgado
 
Núm. 66, desembre de 2016 La clàusula «rebus sic stantibus» en la jurisprudència actual Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Maria do Carmo Henríquez, Fernando Alañón Olmedo, David Ordóñez Solís, Josefa Otero Seivane, Pedro F. Rabanal Carbajo
"... A partir de l'atàvic ideal encaminat a aconseguir que el llenguatge jurídic sigui clar, precís ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial. «Diccionario del español jurídico» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep M. Mestres i Serra, Laia Campamà Mormeneo
"... Recensió bibliogràfica de  Real Academia Española i Consejo General del Poder Judicial ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Anotació textual d'un corpus multilingüe d'interpretació judicial a partir d'enregistraments de processos penals reals Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Mariana Orozco Jutorán
"... en els processos penals), que es pregunta per la realitat de la pràctica de la interpretació judicial ..."
 
Núm. 63, juny de 2015 Comparació automàtica de veus amb finalitats judicials a partir de l’espectre mitjà a llarg termini: el cas dels parlants bilingües Resum  PDF  EPUB  similar documents
Paolo Roseano, Ana Ma. Fernández Planas, Wendy Elvira-García, Eugenio Martínez Celdrán
"... que aquesta tècnica té una utilitat judicial ja que pot proporcionar al pèrit elements valuosos per a la comparació ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Diàleg multidisciplinar en violència de gènere: professionals de la justícia i intèrprets Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Anabel Borja Albi, Maribel Del Pozo Triviño
"... La comunicació en l'àmbit judicial planteja dificultats fins i tot quan els interlocutors ..."
 
Núm. 55, juny de 2011 Problemes d'equivalència en traducció jurídica: la denominació de les parts en el procés judicial en anglès i català Resum  PDF  similar documents
Eivor Jordà Mathiasen
 
Núm. 63, juny de 2015 L'ús d’imatges en la sentència judicial. (Reflexions sobre l'evolució del gènere) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Raquel Taranilla
"... gir cap al terreny visual. Fins i tot la sentència judicial, que és comunament descrita com un gènere ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Un model “saussureà” de la relació entre l’ordenament jurídic i les decisions judicials. Algunes aportacions des d’un paral·lelisme amb la lingüística Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Helga María Lell
"... de definir quin objecte té: l’ordenament jurídic o les decisions judicials. Això implica un problema, almenys ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Del japonès al castellà, del castellà al català, però sense l'anglès? Un estudi de casos de l'ús i els coneixements de la llengua de residents japonesos a Catalunya Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Makiko Fukuda
"... Aquest estudi explora l'ús i els coneixements de la llengua de la població japonesa a Catalunya ..."
 
Núm. 53, juny de 2010 Supervivència de la colònia japonesa a Catalunya: l'organització interna i la seva implicació en l'ecosistema lingüístic català Resum  PDF  similar documents
Makiko Fukuda
"... 'acollida lligat al context sociocultural del Japó. Pel que fa a la llengua, viuen majoritàriament en japonès ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 Sobre el concepte polític de llengua comuna: una aproximació teòrica i comparada Resum  PDF  EPUB  similar documents
Elvira Riera Gil
"... A Catalunya, la política lingüística s’ha bastit sobre la relació entre els conceptes de llengua ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 Jurisprudència del Tribunal Constitucional Resum  PDF  EPUB  similar documents
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
 
Núm. 60, desembre de 2013 Jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF  EPUB  similar documents
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
 
Núm. 62, desembre de 2014 Crònica parlamentària de Catalunya  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
 
Núm. 67, juny de 2017 Paraguai: una nació pluricultural amb dues llengües oficials Resum  PDF (Español)  video (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Miguel Ángel Verón
"... i negada. A causa de factors històrics, el guaraní va sobreviure i es va imposar com la llengua única ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 Observacions de l'ús de la llengua al País Basc: dues dècades mesurant l'ús oral al carrer Resum  PDF  EPUB  similar documents
Olatz Altuna Zumeta
"... En opinió dels sociolingüistes, dels planificadors lingüístics i dels defensors de les llengües ..."
 
Núm. 51, juny de 2009 Constitucions, llengües, definicions i la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries Resum  PDF (English)  similar documents
Eduardo J. Ruiz Vieytez
"... La Carta europea sobre les llengües regionals o minoritàries ha estat ratificada ja per 23 estats ..."
 
Núm. 52, desembre de 2009 Els fluxos interlingüístics d'una societat migratòria: el cas andorrà Resum  PDF  similar documents
Natxo Sorolla Vidal
"... compartixen el mateix territori, el multilingüisme provoca fluxos d'atracció d'unes llengües cap a d'altres. L ..."
 
1 - 25 de 114 elements 1 2 3 4 5 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)