Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica legislativa de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
 
Núm. 66, desembre de 2016 Cònica legislativa de l'Aragó. Primer semestre de 2016 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Fernando Javier García Fernández
"... El text recull les novetats normatives en matèria de dret lingüístic a l'Aragó aprovades ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2016 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
María del Carmen Bolaño Piñeiro
"... El text recull les novetats normatives en matèria de dret lingüístic a la Comunitat Foral ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... El text recull les disposicions normatives amb contingut relacionat amb usos lingüístics ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa d'Astúries. Primer semestre de 2016 Resum  PDF (Asturianu)  EPUB (Asturianu)  similar documents
Nicolás Bartolomé Pérez
"... i del Pla de normalització lingüística de Carreño.   ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 La diversitat lingüística dialoga amb l'autonomia: exploració de les relacions entre l'autonomia i l'educació en llengües minoritàries Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
José María Arraiza
"... relatius a l'autonomia i als drets lingüístics i, d’una altra, els principis de separació i immersió ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Fabeiro Fidalgo, Patricia. «El derecho de usar y el deber de conocer las lenguas en la Constitución Española de 1978» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Eva Pons Parera
 
Núm. 65, juny de 2016 L’impacte de la revisió judicial i de la LOMCE en el model lingüístic de l’escola catalana: estat de la qüestió Resum  PDF  EPUB  similar documents
Mercè Corretja Torrens
"... L’article té per objecte analitzar el model lingüístic escolar de Catalunya a partir ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... lingüística o que fan referències al català. ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 L'ús ambigu d'«incís» en les referències parcials de preceptes legals Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Virtudes Sánchez López
"... 'aplicació del dret, es produeix ambigüitat quan s'usa el substantiu incís. Es parteix d'una anàlisi diacrònica ..."
 
Núm. 58, desembre de 2012 Conceptes jurídics i pràctica política. Les conclusions de l’àrea de llengua i dret del II Congrés Internacional de Llengua Catalana vint-i-cinc anys després Resum  PDF  similar documents
Lluís Jou i Mirabent
"... El 1983, la unanimitat parlamentària per la Llei de normalització lingüística va ser fictícia ..."
 
Núm. 54, desembre de 2010 El tema de la llengua en l'evolució del constitucionalisme ucraïnès Resum  PDF (English)  similar documents
Iryna Ulasiuk
"... en un marc legal, fins i tot en l'àmbit constitucional, per tal de defensar els seus drets lingüístics ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Jurisprudència del Tribunal Suprem. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
"... El text recull les resolucions del Tribunal Suprem que afecten els usos i els drets lingüístics ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Jurisprudència del Tribunal Constitucional. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
"... El text recull les resolucions del Tribunal Constitucional que afecten els usos i els drets ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 La tutela lingüística de l’estranger en el procés penal italià Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Mariangela Coppolella
"... lingüística imparcial en l’àmbit del dret que, precisant en llur complexitat, han de ser sotmeses ..."
 
Núm. 50, novembre de 2008 Normalització lingüística en el dret del treball Resum  PDF  similar documents
Miquel Àngel Purcalla Bonilla
"... Aquest article té com a finalitat l'anàlisi dels paràmetres de normalització lingüística en el dret ..."
 
Núm. 63, juny de 2015 La LOMCE o la construcció d’un dret educatiu inexistent: el de triar el castellà com a llengua vehicular Resum  PDF  EPUB  similar documents
Joan Ridao Martín
"... La Llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació (LOMCE) va introduir el dret ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Antoni Nadal i Soler
"... els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el primer semestre ..."
 
Núm. 53, juny de 2010 Una aproximació comparativa als tractats del Consell d'Europa i al marc de la Unió Europea pel que fa a la protecció de les llengües minoritàries Resum  PDF (English)  similar documents
Alessia Vacca
"... . El respecte a les minories és un prerequisit per a l'adhesió de nous estats a la UE. La Carta dels drets ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Fabeiro Fidalgo, Patricia. «El derecho a la lengua propia en el ordenamiento internacional y de la Unión Europea» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Eva Pons Parera
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Mercè Teodoro i Peris
"... de drets lingüístics durant el primer semestre de 2016.  Paraules clau: País Valencià; dret lingüístic ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica de legislació de la Unió Europea. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Narcís Mir i Sala
"... El text recull les disposicions sobre els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic ..."
 
Núm. 51, juny de 2009 Problemes de compatibilitat de l'article 34 de la Llei de política lingüística (LPL) amb el dret europeu en el debat a l'entorn de la mateixa Llei Resum  PDF (Deutsch)  similar documents
Thomas Gergen
"... L’article 34 de la Llei de Política Lingüística regula l’etiquetatge de productes que es pretenen ..."
 
1 - 25 de 95 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)