Núm. 63, juny de 2015

Sumari

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Raquel Taranilla
1-12
Josep M. Mestres i Serra, Mireia Trias i Freixa
13-49
Elena Macías Otón
50-62

Estudis sobre lingüística forense

Paolo Roseano, Ana Ma. Fernández Planas, Wendy Elvira-García, Eugenio Martínez Celdrán
63-76

Estudis sobre dret lingüístic

Joan Ridao Martín
77-91
Eneritz Zabaleta Apaolaza
92-112

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Ricard Exposito Amagat
113-143
Vicent Climent-Ferrando
144-164
Emili Boix Fuster, Anna Paradís
165-185

Notes i informació

José Ignacio López Susín
186-199

Legislació, jurisprudència i documentació

Anna Maria Pla Boix
200-210
Mercè Teodoro i Peris
211-217
Antoni Nadal i Soler
218-225
Iñigo Urrutia Libarona
226-238
Iulen Urbiola Loiarte
239-241
José Manuel Pérez Fernández
242-245
Anna Maria Pla Boix
246-248
Narcís Mir i Sala
249-250
Agustí Pou Pujolràs
251-253
Agustí Pou Pujolràs
254-277
Roser Serra Albert
278-287

Recensions i notícies bibliogràfiques

Antonio di Paolo
288-291