Núm. 57, juny de 2012

Sumari

Consell de Redacció Revista de Llengua i Dret
PDF

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Mariana Carolina Marchese
Estrella Montolío Duran
Mireia Vargas-Urpí
PDF
Elena Ferran Larraz

Estudis sobre dret lingüístic

Núria Magaldi
PDF
Giovanni Poggeschi

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Josep Soler Carbonell
PDF

Notes i informació

Heraclia Castellón Alcalá

Legislació, jurisprudència i documentació

Anna M. Pla Boix
PDF
Mercè Teodoro i Peris
PDF
Antoni Nadal Soler
PDF
Iñigo Urrutia Libarona
Iulen Urbiola Loiarte
Alba Nogueira López
José Manuel Pérez Fernández
Anna M. Pla Boix
PDF
Narcís Mir i Sala
PDF
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
PDF
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
PDF
Roser Serra Albert
PDF

Recensions i notícies bibliogràfiques

Marçal Girbau
Antoni Mirambell i Abancó
PDF
Pere Comellas Casanova
PDF
Marina Solís Obiols
PDF