Crònica legislativa de Navarra. Segon semestre de 2017

María del Carmen Bolaño Piñeiro

Resum


La crònica recull les novetats normatives en matèria lingüística de la Comunitat Foral de Navarra publicades entre juliol i desembre de 2017. En aquest període s'ha aprovat el nou decret que regula l'ús de l'eusquera en l'Administració pública navarresa i en la seva Administració institucional, s'ha modificat breument l'Estatut de l'organisme autònom «Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera» i s'han convocat sengles ajuts per a l'ensenyament de l'eusquera a persones adultes per al període d'octubre de 2017 a setembre de 2018 i per a l'aprenentatge i/o perfeccionament de l'eusquera per al professorat. Així mateix, s'ha publicat la designació de suplències de les persones titulars de les Direccions de Servei i de les Direccions de Secció d'«Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera». Finalment, el Govern de Navarra ha aprovat la denominació oficial en eusquera del municipi d'Ujué (Uxue).

Paraules clau


Navarra; euskera; dret lingüístic; drets lingüístics; llengües minoritàries.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3121 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.