Rellevància i impacte de l'article 7 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i la seva repercussió en les llengües de l'Estat espanyol (GL-EN)

Fernando Ramallo

Resum


L'article 7 de la Carta europea per a les llengües regionals o minoritàries (Consell d'Europa) constitueix un marc legislatiu d'extraordinari potencial per a la protecció i la promoció de totes les llengües minoritàries (incloses les no europees), especialment d'aquelles més vulnerables que, sovint, manquen d'una legislació nacional bàsica orientada a contribuir al seu enfortiment. En aquesta contribució oferim una valuosa descripció dels aspectes més importants d'aquest article, amb una breu reflexió sobre el seu impacte en les llengües minoritàries de l'Estat espanyol només cobert per l'article citat.


Paraules clau


Carta europea de les llengües regionals o minoritàries; llengües minoritàries; drets lingüístics.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3116 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.