Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2017

Antoni Nadal i Soler

Resum


El text recull les resolucions del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el segon semestre de 2017.

Paraules clau


Illes Balears; proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears; exigència de coneixements de català en els procediments selectius d’accés, de provisió i de mobilitat del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears; Institut d’Estudis

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3107 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.