Crònica de legislació de la Unió Europea. Segon semestre de 2017

Narcís Mir i Sala

Resum


El text recull les principals disposicions sobre els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua publicades al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2017. L’ordre en què apareixen les disposicions esmentades és el que s’estableix cronològicament al DOUE. Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i
Liechtenstein.


Paraules clau


Unió Europea; Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE); dret lingüístic.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3100 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.