La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries en el seu vintè aniversari: balanç i reptes de futur

Eduardo Ruiz Vieytez

Resum


La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries és un dels principals instruments existents en l’àmbit europeu que pretén protegir el patrimoni lingüístic del continent a través de mesures de garantia de l’ús d’aquestes llengües en els seus respectius entorns. 25 anys després de la seva aprovació i 20 anys després de la seva entrada en vigor, la Carta ofereix llums i ombres en la consecució dels seus objectius. Particularment difícil resulta la protecció de llengües febles o disperses, o d’algunes llengües immigrades, per les quals ni la Carta ni altres instruments jurídics ofereixen garanties efectives de conservació i desenvolupament. SI bé un balanç global de l’existència de la Carta en aquests 25 anys ha de ser positiu, existeix un bon nombre d’aspectes en els quals es precisa una actualització tant en continguts, a través de la seva reinterpretació, com en els procediments de ratificació de nous països o de monitorització del seu compliment.


Paraules clau


Llengües minoritàries; Consell d’Europa; llengües; llengües regionals; drets lingüístics; minories lingüístiques; Europa.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3065 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.