Una mirada a l'ús de llenguatge clar en l'àmbit judicial llatinoamericà

Claudia Andrea Poblete

Resum


El present treball té per objectiu analitzar l'estat actual de la justícia en termes del discurs que utilitza per adreçar-se a les persones, així com presentar i contextualitzar en l'àmbit regional els avenços i abastos que el llenguatge clar pot brindar per facilitar l'accés a la justícia. En el treball s'aborda el dret a comprendre; després s'explica el que denominem el gir cap al ciutadà; després es fa una ressenya del llenguatge clar a Hispanoamèrica; després es realitza una revisió de les experiències sobre llenguatge clar i la seva rellevància per a la justícia a Llatinoamèrica, abordant-se principalment les aportacions relacionades amb l'escriptura de les sentències, document prototípic de l'àmbit judicial. Finalment, s'aborden les conclusions i projeccions del treball.


Paraules clau


Dret a comprendre; llenguatge clar a Llatinoamèrica; llenguatge jurídic; redacció de sentències.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3051 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.