Narratives en l'ensenyament del dret: un estudi de cas

Edgardo Muñoz

Resum


Aquest article postula que la utilització de narratives en l'ensenyament del dret, i en particular del dret comparat pel seu ingredient intercultural, aporta elements per a l'aprenentatge eficaç de la matèria. Per demostrar la seva hipòtesi, l'autor analitza la doctrina que explora la relació que existeix entre el relat d'històries i l'adquisició de competències interculturals i, en especial, jurídiques, així com els resultats d'un qüestionari implementat al llarg d'un semestre escolar en un petit grup d'estudiants del curs de dret comparat impartit per l'autor. L'objectiu de l'esmentat qüestionari va ser determinar la percepció individual i col·lectiva de l'estudiant sobre els diferents capítols del llibre Un gran viatge: manual de dret comparat, el qual exposa a través d'una narrativa el coneixement jurídic del curs de dret comparat que forma part de la llicenciatura de dret.  

Paraules clau


Narratives; ensenyament del dret; dret comparat; interculturalitat; adquisició de competències.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3021 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.