Bibliografia recent d'interès

Elena Heidepriem Olazábal

Resum


Recull de referències bibliogràfiques sobre dret lingüístic, sociolingüística, política i planificació lingüístiques i llenguatge jurídic publicades durant l’any 2016. Inclou obres d’àmbit català i internacional.


Paraules clau


Bibliografia; dret lingüístic; sociolingüística; política lingüística; planificació lingüística; llenguatge jurídic; llenguatge administratiu.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i68.2017.3048 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.