Jurisprudència del Tribunal Suprem. Primer semestre de 2017

Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera

Resum


El text recull el comentari de les resolucions del Tribunal Suprem que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, dictades durant el primer semestre de 2017 (de gener a juny).


Paraules clau


Jurisprudència; Tribunal Suprem; dret lingüístic; llengua oficial.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i68.2017.3023 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.