El desenvolupament d'un enfocament integrador per a l'accés a coneixements sobre dret comparat aplicables a la traducció

Jan Engberg

Resum


En aquest article, abordem des de diversos punts de vista el dret comparat rellevant per al camp de la traducció. L’enfocament que presentem està basat en aspectes conceptuals i combina tres perspectives significatives per a l’estudi de la construcció i el desenvolupament del significat en el camp del dret: les influències de la cultura jurídica, les influències dels aspectes epistèmics sistemicofuncionals, i les influències de la comunicació interpersonal del coneixement. L’article centra l’atenció a aportar una base argumental que justifiqui aquestes tres perspectives i proposar mètodes d’una importància especial per als diferents punts de vista. A fi de presentar els antecedents a partir dels quals es construeix aquest enfocament, l’article comença amb una descripció general de les últimes contribucions al camp del dret comparat i que han estat rellevants per a la traducció jurídica.


Paraules clau


Traducció jurídica; cultura jurídica; cultura epistèmica; comunicació interpersonal; anàlisi de corpus.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i68.2017.3014 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.