L’assessorament lingüístic en la redacció de les lleis: garantia de qualitat

Margarida Sanjaume Navarro

Resum


El 2013 la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea va encarregar un estudi a la Universitat de Torí sobre el control de qualitat dels textos d’administracions públiques i organismes internacionals, específicament de les lleis i altres documents públics, amb l’objectiu de tenir una perspectiva de les millors pràctiques pel que fa al control de qualitat en el procediment de redacció dels textos normatius. L’Oficina de Publicacions de la Unió Europea va publicar l’estudi el mateix any 2013, en la col·lecció "Studies on Translation and Multilingualism".

Aquest article fa un resum de les recomanacions de l'estudi de la Comissió Europea i d’alguns dels procediments que destaca com a bones pràctiques; descriu el procés d’assessorament lingüístic durant la tramitació de lleis i altres normes al Parlament de Catalunya, i proposa mesures per impulsar l'assessorament tècnic durant la redacció de les lleis, que n'assegura la qualitat textual i la seguretat jurídica.


Paraules clau


Tècnica normativa; tècnica legislativa; assessorament lingüístic; redacció de lleis; llenguatge legislatiu; control de qualitat.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i68.2017.3009 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.