La recerca en traducció jurídica: un marc que combina diverses perspectives i metodologies per a la traducció jurídica

Lucja Biel

Resum


Aquest article té com a objectiu proposar un marc de recerca que combina diverses perspectives i metodologies per a la traducció jurídica, mitjançant la configuració de dimensions i factors clau aplicables a la traducció jurídica. Com a conseqüència de l’expansió dels estudis de traducció jurídica vigents, aquest camp experimenta un desenvolupament metodològic que eixampla la nostra visió sobre el camp de la traducció jurídica. L’article proposa quatre postulats per al marc de recerca esmentat, que són la transdisciplinarietat, la multidimensionalitat, la bidireccionalitat i la multimetodologia. Aquest marc, a més, comprèn un contínuum de quatre dimensions que són primordials en traducció, com ara, el producte mateix, el context de producció textual i recepció, els procediments i els participants, que es configuren segons els factors, els components i les metodologies de recerca associades, que hi predominin. La segona part de l’article investiga, a tall d’exemple, com les metodologies basades en corpus interactuen amb el marc polifacètic proposat. En les conclusions, sostenim que és possible que la recerca en el camp de la traducció jurídica creixi cada vegada més i que es dugui a terme en equips per tal d’ajustar les diverses perspectives en l’objecte d’estudi.


Paraules clau


Traducció jurídica; marc de recerca; triangulació; metodologies mixtes.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i68.2017.2967 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.