La rellevància de les seqüències d'interpretació en entrevistes policials amb interpretació en stand-by

Eloísa Monteoliva García

Resum


En aquest article explorem dues entrevistes policials fetes en anglès a detinguts hispanoparlants en les quals la interpretació s’usa de manera selectiva i intermitent o en stand-by (Angermeyer, 2008). La modalitat d’interpretació en stand-by es caracteritza per la integració d’interacció monolingüe sense interpretació i seqüències locals d’interpretació, i aquest article se centra, precisament, en l’anàlisi d’aquestes seqüències. Els detinguts en qualitat de sospitosos per tinença i tràfic de drogues eren usuaris d’anglès com a segona llengua i una intèrpret professional va interpretar en les dues entrevistes.  L’anàlisi se centra en l’inici de les seqüències d’interpretació, la seva localització temporal en l’entrevista (fase), les característiques del context local, el responsable de l’inici, la freqüència d’inici per fase i interlocutor i, per últim, en els indicis contextuals de les seqüències d’interpretació. Els resultats il·lustren la naturalesa col·laborativa de la interpretació en stand-by, la rellevància d’aspectes multimodals en la gestió dels torns i la indexació de les accions dels diferents interlocutors segons els aspectes formals del gènere (entrevista policial), el seu paper en l’entrevista i els objectius tant generals com específics de cada fase. Després d’explorar els indicis de contextualització que apunten a les causes que sembla que motiven els episodis d’interpretació en la modalitat en stand-by, proposem l’aplicació del concepte de metarellevància en dos sentits diferents, que tenen relació directa amb el gènere discursiu analitzat.


Paraules clau


Interpretació; competència lingüística; entrevista policial; rellevància; metarellevància; indicis de contextualització.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i68.2017.2938 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.