Comitè editorial

Direcció

  1. Eva Pons Parera, Universitat Barcelona

Secretaria

  1. Montserrat Serra, Termcat, Centre de Terminologia

Consell de Redacció

  1. Jaume Vernet, Universitat Rovira i Virgili
  2. Joan Ramon Solé i Durany, DG de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
  3. Agustí Pou Pujolràs, Universitat de Barcelona
  4. Esther Monzó Nebot, Universitat Jaume I