Contacte de la revista

Adreça postal

Escola d'Administració Pública de Catalunya
c/ Girona, 20
08010 Barcelona

rld.eapc@gencat.cat

Contacte principal

Anna Arnall
Editora tècnica
Escola d'Administració Pública de Catalunya

c/ Girona, 20 
08010 Barcelona


Adreça electrònica: rld.eapc@gencat.cat

Suport tècnic

Servei de Recerca, Documentació i Publicacions
Adreça electrònica: rld.eapc@gencat.cat