Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 49 Auge, crisi i declivi del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència com a microcosmos intergovernamental Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Marco Mazzarella
"... financeres que han afectat el SAAD en l’escenari de la crisi economicofinancera. ..."
 
Núm. 56 Incidència de la crisi econòmica sobre les finances de la Generalitat (CA-EN) Resum  PDF  EPUB  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Núria Bosch Roca
"... Aquest article té per objectiu analitzar la incidència de la crisi econòmica que es va iniciar ..."
 
Núm. 51 Les relacions entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu durant el mandat de Van Rompuy (2010-2014) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Miguel Papí Boucher
"... es va veure superat per l'esclat de la crisi financera del 2008. En efecte, la crisi va obligar als caps d ..."
 
Núm. 56 La contractació pública entre 2007 i 2017: temps de crisi, temps de canvis Resum  PDF  EPUB  similar documents
Xavier Padrós Castillon
"... Aquest article analitza els efectes de la crisi econòmica en relació a diferents aspectes ..."
 
Núm. 56 Dossier sobre l’impacte de la crisi econòmica en l’Administració pública Resum  PDF  EPUB  similar documents
Ricard Gracia Retortillo
"... ’impacte de la darrera crisi econòmica en les administracions públiques. A partir d’una perspectiva eminentment ..."
 
Núm. 56 La crisi econòmica i la seva incidència a la gestió dels serveis públics (CA-EN) Resum  PDF  EPUB  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Guillem López-Casasnovas, Ivan Planas Miret
"... La crisi econòmica ens ha portat a deu anys de retorn a la casella inicial del benestar social ..."
 
Núm. 49 Adopció i rebuig de les mesures d’austeritat: actuals controvèrsies en l’àmbit del dret europeu (atenció especial al rol del Comitè Europeu de Drets Socials) Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Luis Jimena Quesada
"... Aquest article pretén demostrar que la crisi econòmica no pot ser un pretext per a degradar ..."
 
Núm. 46 Dret internacional dels drets humans en períodes de crisi: criteris d’aplicació de les obligacions jurídiques internacionals en matèria de drets econòmics, socials i culturals Resum  PDF  EPUB  Video  similar documents
Jordi Bonet Pérez
"... jurídiques internacionals en matèria de drets econòmics, socials i culturals (DESC) en períodes de crisi. L ..."
 
Núm. 47 Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió Resum  PDF  EPUB  similar documents
José Luis Martínez-Alonso Camps
 
Núm. 46 L’impacte de la crisi sobre els drets de l’àmbit social Resum  PDF  EPUB  Video  similar documents
Marc Carrillo López
"... ’urgència, per a fer front a la crisi econòmica i financera. En aquest sentit s’estudien els efectes sobre els drets ..."
 
Núm. 49 El Pla Nacional d'Empreses i Drets Humans i el marc regulador de les empreses del sector públic Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Encarnación Montoya Martín
"... 'insereix en un context de crisi econòmica caracteritzada a Espanya per la imperiosa necessitat de fomentar l ..."
 
Núm. 47 El gir asimètric de la nova governança econòmica europea: algunes reflexions sobre el Tractat d’estabilitat, coordinació i governança a la Unió Econòmica i Monetària Resum  PDF (English)  EPUB (English)  Vídeo (Español)  similar documents
Giuseppe Martinico
"... de la nova governança econòmica europea, intentant subratllar algunes ambigüitats que sorgeixen d ..."
 
Núm. 48 La crisi de valors europea Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Dimitri Kochenov
"... Aquest article subratlla els trets especials de la crisi de l’estat de dret a la Unió Europea ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Servei públic i dret comunitari europeu Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xaime Rodríguez-Arana Muñoz
"... i llibertats dels ciutadans. El dret comunitari ens ofereix un bon exemple en el cas dels serveis econòmics d ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Els sistemes de finançament de les confessions religioses a Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Isidoro Martín Dégano
"... ’única confessió religiosa que ha rebut ajuda econòmica de l’Estat per a les seves activitats específiques ..."
 
Núm. 56 L'ocupació pública després de la crisi (CA-EN) Resum  PDF  EPUB  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Joan Mauri Majós
"... la crisi econòmica i ofereix una primera valoració sobre els seus efectes centrats en els aspectes següents ..."
 
Núm. 47 Comunitats autònomes i repercussió econòmica «ad intra» de les sancions pecuniàries en el recurs per incompliment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  Vídeo (Español)  similar documents
Paz Andrés Sáenz de Santa María
"... La repercussió de les conseqüències econòmiques de les sentències dictades pel Tribunal ..."
 
Núm. 56 Expropiació temporal d'habitatges: alteracions en el denominat procediment d'urgència i propostes d'esmena Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Cristina Argelich Comelles
 
Núm. 45. L'ocupació pública La col·laboració publicoprivada en la provisió d’infraestructures de servei públic. Revisió crítica i alternatives al marc regulador actual Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Ridao Martin
 
1 - 19 de 19 elements

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)