Navega per l’índex de títols


 
Número Títol
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic Tribunal Constitucional i jurisdicció contenciosa administrativa en la resolució dels conflictes competencials Detalls   PDF   PDF (Español)
Germán Fernández Farreres
 
Núm. 8. Autonomies. Revista catalana de dret públic Tribunal Constitucional i poder exterior regional en el paper de la jurisdicció constitucional sobre les relacions Estat-regions Resum   PDF   PDF (Español)
Alberto Azzena, Paolo Carrozza
 
Núm. 26. Autonomies. Revista catalana de dret públic Un balanç provisional de l'activitat legislativa del Parlament de Catalunya durant la V Legislatura Resum   PDF   PDF (Español)
Xavier Muro i Bas, Xavier Bernadí Gil
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Un model de dret comparat: l'organització judicial a Suïssa Resum   PDF   PDF (Español)
Anna M. Pla Boix
 
Núm. 47 Un nou «joc interactiu» al tauler d'escacs del dret transnacional: la cooperació territorial transfronterera en el marc jurídic europeu Resum   PDF (Español)   EPUB (Español)   Vídeo (Español)
Anna Margherita Russo
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Un pas més en la regulació autonòmica en matèria de residus: la Llei 10/1997, de 22 d'agost, de residus sòlids urbans de Galícia Resum   PDF   PDF (Español)
M.Teresa Vadrí i Fortuny
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic Un repàs a l'evolució de les bases legals de la política ambiental de la Comunitat Econòmica Europea Detalls   PDF   PDF (Español)
Agustín García-Ureta
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Una aproximació al conreu del dret públic a Catalunya Resum   PDF   PDF (Español)
Enric Argullol i Murgadas
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració Una aproximació econòmica a les dades de la immigració a Catalunya Resum   PDF   PDF (Español)
Catalina Jordi Amorós
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Una nova aplicació de les formes privades de personificació a l'activitat de l'Administració: fundacions i universitats privades. El cas de la Universitat Oberta de Catalunya Resum   PDF   PDF (Español)
Xavier Muro i Bas
 
Núm. 54 Una pregunta sense resposta o incontestable? La competència del Parlament escocès de legislar per a la celebració d’un referèndum d’independència per Escòcia Resum   PDF (English)   EPUB (English)
Elisenda Casañas Adam
 
Núm. 27. Autonomies. Revista catalana de dret públic Una visió crítica del Pla territorial general de Catalunya Resum   PDF   PDF (Español)
Fernando López Ramón
 
Núm. 4. Autonomies. Revista catalana de dret públic Uniformitat i varietat en la regulació del municipi Resum   PDF   PDF (Español)
Joaquim Ferret i Jacas
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Urbanisme sostenible i classificació del sòl: legislació estatal i autonòmica Resum   PDF   PDF (Español)
Angel Menéndez Rexach
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Valoració general de la Sentència Resum   PDF   PDF (Español)
Enoch Albertí Rovira, Miguel A. Aparicio Pérez, Xavier Arbós Marín, Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Ferret i Jacas, Joan Vintró Castells, Carles Viver i Pi-Sunyer, Joaquín Tornos Mas
 
Núm. 17. Autonomies. Revista catalana de dret públic Vers una equiparació entre totes les comunitats autònomes: l'ampliació de competències de la Llei orgànica 9/1992, de 23 de desembre Detalls   PDF   PDF (Español)
Esther Mitjans Perelló
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Vigència i aplicació del Reglament de personal al servei de les entitats locals Resum   PDF   PDF (Español)
Joan Mauri Majós
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Vint-i-cinc anys de la Revista Catalana de Dret Públic: anàlisi del perfil dels autors que hi han publicat i de la temàtica dels articles Resum   PDF   PDF (Español)
Anna M. Pla Boix, Fernando Domínguez Garcia
 
776 - 793 de 793 elements << < 27 28 29 30 31 32