Navega per l’índex de títols


 
Número Títol
 
Núm. 6. Autonomies. Revista catalana de dret públic A l'entorn de l'agermanament entre Califòrnia i Catalunya Resum   PDF   PDF (Español)
Francesc Pau i Vall
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic Acció pública de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient Detalls   PDF   PDF (Español)
Antoni Choy i Tarrés
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Actualitat del dret urbanístic a França: les finalitats mediambientals i socials Resum   PDF   PDF (Español)   PDF ()
Jacqueline Morand-Deviller
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Administració electrònica i interconnexió de fitxers administratius a l'Estat en xarxa. Resum   PDF   PDF (Español)   PDF ()
Pierre Trudel
 
Núm. 20. Autonomies. Revista catalana de dret públic Administració estatal i autonòmica Resum   PDF   PDF (Español)
Joaquin Tornos Mas
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Administració única, Constitució i experiències comparades Resum   PDF   PDF (Español)
Xaime Rodríguez-Arana Muñoz
 
Núm. 49 Adopció i rebuig de les mesures d’austeritat: actuals controvèrsies en l’àmbit del dret europeu (atenció especial al rol del Comitè Europeu de Drets Socials) Resum   PDF (English)   EPUB (English)
Luis Jimena Quesada
 
Núm. 17. Autonomies. Revista catalana de dret públic Agents de la propietat immobiliària. Intrusisme professional. Comentari a la Sentència 111/1993, de 25 de març Resum   PDF   PDF (Español)
Cristina Pujol Cardenal
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Algunes consideracions sobre la gestió dels serveis universitaris a Espanya Detalls   PDF   PDF (Español)
Tomás Quintana López
 
Núm. 4. Autonomies. Revista catalana de dret públic Algunes consideracions sobre la reserva de reglament en el dret parlamentari de Catalunya Resum   PDF   PDF (Español)
Antoni Bayona i Rocamora
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Algunes notes sobre el desenvolupament de la doctrina constitucionalista espanyola Resum   PDF   PDF (Español)
Luis López Guerra
 
Núm. 51 Algunes qüestions clau de protecció de dades al núvol. Cap a una «regulació nebulosa» Resum   PDF (Español)   EPUB (Español)
Lorenzo Cotino Hueso
 
Núm. 16. Autonomies. Revista catalana de dret públic Algunes reflexions sobre la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú Resum   PDF   PDF (Español)
Joaquin Tornos Mas
 
Núm. 9. Autonomies. Revista catalana de dret públic Algunes reflexions sobre la nova ordenació del transport terrestre Resum   PDF   PDF (Español)
Manuel Vicens i Matas
 
Núm. 48 Alguns comentaris sobre metodologia en estudis legals en vista dels desafiaments que la globalització planteja a la doctrina legal Resum   PDF (English)   EPUB (English)
Stefano Civitarese Matteucci
 
Núm. 13. Autonomies. Revista catalana de dret públic Alguns problemes competencials en l'execució interna de directives comunitàries Resum   PDF   PDF (Español)
Joaquin Tornos Mas
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Allò "públic" en l'extensió i en els límits de l'oficialitat lingüística. Reflexions a propòsit d'una eventual reforma de la Llei de normalització lingüística a Catalunya Resum   PDF   PDF (Español)
Antoni Milian i Massana
 
Núm. 13. Autonomies. Revista catalana de dret públic Anàlisi competencial de la Llei estatal 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport Resum   PDF   PDF (Español)
Antoni Roig Batalla
 
Núm. 56 Anàlisi del règim disciplinari dels estudiants universitaris. Especial referència als comportaments fraudulents i al plagi, en particular Resum   PDF (Español)   EPUB (Español)
Anna Pallares Serrano
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic Anàlisi organitzativa de la Sindicatura de Comptes Resum   PDF   PDF (Español)
Xavier Ballart Hernández
 
Núm. 26. Autonomies. Revista catalana de dret públic "Aprimament" de l'Estat i modernització administrativa. A propòsit de l'Informe "Schlanker Staat" Resum   PDF   PDF (Español)
Mercè Darnaculleta i Gardella, Marc Tarrés Vives
 
Núm. 20. Autonomies. Revista catalana de dret públic Aspectes juridico-administratius dels incendis forestals. Especial referència a la Comunitat Autònoma de Catalunya Resum   PDF   PDF (Español)
Javier Oliván del Cacho
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Aspectes jurídics i tècnics de la certificació digital en relació amb la seu electrònica Resum   PDF
Carlos Alberto Alonso Espinosa
 
Núm. 49 Auge, crisi i declivi del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència com a microcosmos intergovernamental Resum   PDF (Italiano)   EPUB (Italiano)
Marco Mazzarella
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Autonomia universitària i denominació de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana (Comentari a la Sentència del Tribunal Constitucional 75/1997, de 21 d'abril) Resum   PDF   PDF (Español)
Eva Pons Parera
 
1 - 25 de 815 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>