Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 53 La memòria justificativa en el control judicial de la discrecionalitat administrativa del planejament urbanístic Resum  PDF  EPUB  similar documents
Miquel Pons Portella
"... La memòria justificativa és un document en el qual el planificador urbanístic argumenta les raons ..."
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les tècniques de distribució de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juli Esteban i Noguera
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Ordenació estatal i planejament urbanístic a la zona litoral Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Sebastià Grau i Àvila
 
Núm. 46 La consulta popular com a mecanisme per revitalitzar l’urbanisme democràtic Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Marta Llorens Ferrer
"... En el context actual de greu crisi econòmica, en l'àmbit immobiliari i urbanístic han vist la llum ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Urbanisme sostenible i classificació del sòl: legislació estatal i autonòmica Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Angel Menéndez Rexach
"... i urbanístics. Òbviament, el marge de maniobra que aquests tenen és ampli, ja que no hi ha un «model ..."
 
Núm. 46 L'efectivitat del dret a l'habitatge a Catalunya i el paper del dret urbanístic: esperances en ple drama? Resum  PDF  EPUB  similar documents
Juli Ponce Solé
"... assequible, mitjançant el paper rellevant del dret urbanístic i de la col·laboració publicoprivada, i fa ..."
 
Núm. 9. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les mancomunitats urbanístiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Muro i Bas
 
Núm. 1. Autonomies. Revista catalana de dret públic Dret urbanístic peculiar de Catalunya  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antonio Carceller Fernández
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Concurrència d'interessos i competències urbanístiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carles Pareja Lozano
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Actualitat del dret urbanístic a França: les finalitats mediambientals i socials Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jacqueline Morand-Deviller
"... El dret urbanístic persegueix tres objectius inseparables: el desenvolupament econòmic ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Habitatge, drets socials i valors constitucionals (urbanisme, cohesió social, immigració i dret al medi ambient) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercedes Cuyás Palazón
"... de les formes tradicionals de planificació urbanística, i hi adquireix un protagonisme especial la qualitat ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Problemes actuals del dret urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l'habitatge, la cohesió social i el medi ambient Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Judith Gifreu Font
"... L’article analitza la peculiar configuració del sistema urbanístic anglès així com les polítiques ..."
 
Núm. 19. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Laura Díez Bueso, Juli Ponce Solé, Josep M. Casasús Guri
"... de la discrecionalidad del planteamiento urbanístico. Carrillo, M., La clàusula de consciència i el secret professional ..."
 
Núm. 27. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Esther Seijas Villadangos, Marcel Mateu Vilaseca, Belén Noguera de la Muela, Dolors Canals Ametller
"... expropiaciones urbanísticas. Casares Marcos, Anabelén, La historia de las cajas de ahorros: origen y evolución ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Les connexions entre urbanisme, habitatge i medi ambient en la jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gerardo García-Álvarez Garcia
"... i extensió gradual de les avaluacions ambientals, incloent-hi l’elaboració dels plans urbanístics ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis L'ordenació espacial del gran equipament comercial i la seva adaptació a la Directiva de serveis: col·lisió de raons imperioses d'interès general i solapament de controls Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Manuel Pérez Fernández
"... of general interest invoked as justification for public intervention and the criteria that have, indeed, been ..."
 
Núm. 52 El concepte d’impost mediambiental en vista de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Estela Ferreiro Serret
"... as a justification for the material selectivity of the tax or one of its structural elements. ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els patrimonis públics de sòl en la legislació balear Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Munar Fullana
"... del patrimoni públic local de sòl, tradicionalment prevista en la legislació urbanística, en ocasió de l ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària La reforma dels estatuts d'autonomia: una reflexió sobre la seva teoria i pràctica actuals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Iñaki Lasagabaster Herrarte
"... rules might be used as a justification to deny the further processing at the central government level ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La modificació de la Llei estatal 2/1974, de col·legis professionals, com a conseqüència de la transposició de la Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Silvia del Saz
"... in the professions. Furthermore, these partial modifications missed the chance to reassess the possible justification ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església El patrimoni cultural de les confessions religioses Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
María Isabel Aldanondo Salaverría
"... of the controversies regarding the raison d´être for these limitations and their constitutional justification.  All ..."
 
1 - 21 de 21 elements

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)