Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia El control d'estatutarietat de les lleis regionals i els òrgans de garantia: vers un pseudomodel de justícia constitucional? Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Giovanna Conte
"... més o menys significativa, en les prerrogatives dels òrgans representatius i del mateix cos electoral regional ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia El Consell Consultiu com a garant de l'autonomia: una mirada retrospectiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Àngels Arróniz i Morera de la Vall
"... to be replaced by the new Council of Statutory Guaranties, which has yet to be formed. This analysis is conducted ..."
 
Núm. 48 La democràcia participativa en la legislació regional italiana Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Nicola Vizioli
"... la participació popular però que reserven als òrgans representatius la decisió final, l’article mostra un panorama ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Protecció de l'autogovern i control d'estatutarietat. El Consell de Garanties Estatutàries Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel A. Aparicio Pérez
"... . El Consell de Garanties Estatutàries s'ha configurat com un òrgan de col·laboració en les funcions ..."
 
Núm. 51 El règim jurídic de les llengües regionals a França i el problema de la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries: cal revisar la Constitució? Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Olivier Lecucq
"... A França, el règim jurídic de les llengües regionals és objecte d'importants controvèrsies ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida La nova política regional comunitària Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Julien Jorda
"... i el mapa d’ajudes regionals d’Espanya, de França i de Portugal, de conformitat amb les perspectives ..."
 
Núm. 7. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les televisions regionals a Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francisco J. Bastida Freijedo
 
Núm. 53 Els òrgans de govern universitari: reforma i inclusió de membres externs Resum  PDF  EPUB  similar documents
Albert Lladó Martínez
"... sobre com s’hauria de configurar l’estructura del govern de la universitat, els seus òrgans ..."
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració El paper del poder judicial en l'evolució del federalismo nord-americà Resum  PDF (English)  similar documents
Douglas Lee Donoho
"... resoldre les discussions sobre l'assignació de poder entre els governs nacionals i regionals. L ..."
 
Núm. 53 Els organismes anticorrupció i l'exercici de la potestat sancionadora: límits i propostes per a la prevenció de la corrupció. En particular, el cas de l'Oficina Antifrau de Catalunya Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Oscar Capdeferro Villagrasa
"... Els organismes de control són una peça clau en la lluita contra la corrupció. No obstant ..."
 
Núm. 52 La difusió d’informació pública com a instrument per a la prevenció de la corrupció: una aproximació des de la legislació autonòmica Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Agustí Cerrillo i Martínez
"... , a number of Spain’s autonomous regions have approved legislation on transparency that develops the general ..."
 
Núm. 47 L’impacte de la reforma de la llei de costes sobre el règim jurídic del litoral català: especial referència a la reducció de l’espai protegit i a les invasions competencials Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep Maria Aguirre i Font
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La participació de les instàncies regionals en la formació del dret comunitari, després de la reforma de la Constitució belga de 1993  PDF  PDF (Español)  similar documents
Étienne Cerexhe
 
Núm. 8. Autonomies. Revista catalana de dret públic Notícia de llibres Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ricardo García Macho
"... J. L. Piñar Mañas. Las relaciones entre el Estado y las regiones ..."
 
Núm. 9. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les dimensions de la competència electoral a la Comunitat autònoma d'Andalusia: consciència regional i posicions ideològiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Ramón Montero
 
Núm. 8. Autonomies. Revista catalana de dret públic Tribunal Constitucional i poder exterior regional en el paper de la jurisdicció constitucional sobre les relacions Estat-regions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Alberto Azzena, Paolo Carrozza
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El sistema de finançament autonòmic de Catalunya: Estatut i Constitució Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Juan Ferreiro Lapatza
"... This article analyzes the constitutional framework for the financing of the autonomous regions ..."
 
Núm. 49 Consells comarcals: present i prospectiva Resum  PDF  EPUB  similar documents
Esther Pano Puey, Alba Viñas Ferrer
"... More than 25 years after they were restored, the regional councils have become consolidated ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Consolidació dels consells consultius a Espanya i el seu paper com a garants de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Cano Bueso
"... Aquest treball analitza el procés de creació i consolidació dels òrgans consultius ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Els drets socials, avui Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Luis Cascajo Castro
"... statutory reforms and recent Constitutional Court rulings in this area, this paper contributes a reflection ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Els consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles catalanes com a corporacions de dret públic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep M. Sabaté Vidal
"... modificada substancialment. La seva importància rau en el fet que aquest organisme és el protagonista ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública L'Estatut bàsic de l'empleat públic: les competències autonòmiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Federico A. Castillo Blanco
"... This paper studies the powers of the governments of the autonomous regions with respect to public ..."
 
Núm. 54 La controvertida naturalesa jurídica de les tarifes portuàries en l’ordenament estatal i en els autonòmics Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Roberto Ignacio Fernández López
"... interest and equivalent bodies in the ports under the control of the regional governments of the autonomous ..."
 
Núm. 6. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les regions en els països nòrdics Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tore Modeen
 
Núm. 52 El "segon nivell" italià a la recerca d’identitat: transformació de la província i naixement de la ciutat metropolitana Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Carlo Baccetti, Annick Magnier
"... , transforma les institucions de segon nivell restants en òrgans elegits de forma indirecta i en redissenya ..."
 
1 - 25 de 100 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)