Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos El paper del Tribunal Suprem en l'evolució de la Federació canadenca: quin equilibri de poders? Resum  PDF  PDF ()  similar documents
Eugénie Brouillet
"... minoritària com és la del Quebec dins de la federació canadenca, el manteniment d'un equilibri de poders ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Descentralització i desenvolupament sostenible: el cas de Canadà Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jordi Jaria i Manzano
"... de decisió adequat és problemàtic. I per això, és particularment interessant l’experiència canadenca ..."
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic El Canadà i Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Fernando López Aguilar
"... El Canadà i Espanya: una comparació des del federalisme contractual. A propòsit de la decisió ..."
 
Núm. 48 Qui pot reformar el Senat canadenc? Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Sébastien Grammond
"... .   Qui peut réformer le Sénat canadien? La Cour suprême du Canada a récemment rendu un avis consultatif ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El finançament dels Länder Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ángeles García Frías
"... , és a dir, el conjunt de preceptes de la Llei fonamental de Bonn en què s’estableix el repartiment ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Les competències autonòmiques i locals en relació amb la gestió pública dels afers religiosos Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Àlex Seglers
"... Federations, who do not represent the totality of the denominations and religious communities that make up ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La contribució de la justícia constitucional a la configuració de l'Estat federal a Alemanya Resum  PDF (Español)  PDF (Deutsch)  similar documents
Gerhard Robbers
"... , per això el Tribunal Constitucional Fede-ral s'ha referit a la comunitat solidària dins l'Estat federal, cosa ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Cap a l'Estat autonòmic electrònic. Les TIC en la reforma estatutària i en la nova legislació bàsica estatal Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Bernadí Gil
"... públics, han posat en relleu l’existència de vincles estrets i importants entre les TIC i el repartiment ..."
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carme Chacón i Piqueras, Àngel Lázaro Riol, Francisco Javier Jiménez Lechuga
"... Brown, Douglas M., i Hiebert, Janet (ed.), Canada: The State of de Federation 1994. Bidégaray ..."
 
Núm. 54 Del referèndum a la secessió – El procés quebequès d’accés a la sobirania i les seves lliçons en matèria d’autodeterminació Resum  PDF (Français)  EPUB (Français)  similar documents
Dave Guénette, Alain-G. Gagnon
"... El Quebec, arran dels dos referèndums sobre la seva sobirania de 1980 i 1995, ha estat d ..."
 
Núm. 50 Reconeixement i protecció del dret d'accés als documents públics a Quebec. Referència especial a la Comissió d'Accés a la Informació Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Clara Isabel Velasco Rico
"... de les dades personals de Quebec, aprovada el 1982. En primer lloc, s'examina l'objecte de la Llei ..."
 
Núm. 51 L’última reforma del Senat belga Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Marc Verdussen
"... to introduce significant changes in the composition and powers of the Federal Parliament’s second chamber ..."
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic El repartiment de competències en el sector econòmic de la pesca marítima (història d'una mutació constitucional)  PDF  PDF (Español)  similar documents
Rafael Gil Cremades
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els tribunals constitucionals dels länder alemanys com a garants de la seva autonomia Resum  PDF (Deutsch)  similar documents
Christoph Degenhart
"... spaces of the Federation and the Länder do not coexist in a void.The characteristics of the Länder ..."
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic Model federal/model autonòmic. Una reflexió a propòsit del Canadà Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Arbós Marín
 
Núm. 17. Autonomies. Revista catalana de dret públic El règim jurídic del professorat universitari: la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre el seu repartiment competencial i algunes conseqüències sobre el dret vigent Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Manuel Trayter Jiménez
 
Núm. 31. La reforma estatutària El blindatge de les competències i la reforma estatutària Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enoch Albertí Rovira
"... reduction in the powers of the Generalitat (Autonomous Government of Catalonia) with respect to initial ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública L'Estatut bàsic de l'empleat públic: les competències autonòmiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Federico A. Castillo Blanco
"... This paper studies the powers of the governments of the autonomous regions with respect to public ..."
 
Núm. 16. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'activitat exterior del Quebec: tomb econòmic i consolidació  PDF  PDF (Español)  similar documents
Caterina Garcia Segura
 
Núm. 48 El federalisme i el tribunal de Roberts Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
David Elias Birenbaum
"... . Els quatre casos considerats són: National Federation of Independent Business contra Sibelius, que ratificava ..."
 
Núm. 51 Evolució del marc constitucional de la Unió Europea en la regulació de la inversió estrangera directa Resum  PDF  EPUB  similar documents
Hèctor López Bofill
"... de ser ratificats o en fase de negociació (com en el cas de l’acord amb el Canadà, de l ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell de l'Audiovisual de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquín Tornos Mas
"... , functions and powers, with special emphasis on the power of setting standards and imposing sanctions ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La STC 31/2010, de 28 de juny. Punt i final en matèria de competències en immigració  PDF (Español)  similar documents
Laura García Juan
 
Núm. 45. L'ocupació pública Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Vicenç Aguado i Cudolà
 
Núm. 47 Les potestats tributàries autonòmiques: present i futur de la seva configuració i el seu exercici Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José Andrés Rozas Valdés
"... of powers of the autonomous governments on tax issues. As a result, it is difficult to add any new ..."
 
1 - 25 de 93 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)