Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 50 Reconeixement i protecció del dret d'accés als documents públics a Quebec. Referència especial a la Comissió d'Accés a la Informació Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Clara Isabel Velasco Rico
"... Aquest estudi se centra en l'anàlisi de la Llei d'accés als documents públics i de protecció ..."
 
Núm. 54 Del referèndum a la secessió – El procés quebequès d’accés a la sobirania i les seves lliçons en matèria d’autodeterminació Resum  PDF (Français)  EPUB (Français)  similar documents
Dave Guénette, Alain-G. Gagnon
"... -ne compte, estudiarem en aquest article el procés quebequès d’accés a la sobirania i les seves lliçons ..."
 
Núm. 49 Transparència i dret d’accés a la informació pública. Algunes reflexions al voltant del dret d’accés a la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació i bon govern Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  Video (Español)  similar documents
José Luis Piñar Mañas
"... la transparència de manera efectiva en el nostre ordenament jurídic. La llei hauria d’haver configurat el dret d'accés ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Qüestions prospectives del professorat universitari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Andradas Heranz, Julio V. González García
 
Núm. 55 L’accés a la informació pública en la legislació espanyola de transparència: crònica d’un canvi de paradigma Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (English)  EPUB  EPUB (Español)  EPUB (English)  similar documents
Oriol Mir Puigpelat
"... del dret d’accés a la informació pública vigent, així com l’abast real que aquest dret presenta ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Consideracions sobre la reforma del règim d'accés a l'ocupació pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel Sánchez Morón
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic El dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient. Anàlisi de la Llei 38/1995, de 12 de desembre, d'accés a la informació en matèria de medi ambient  PDF  PDF (Español)  similar documents
Agustí Cerrillo i Martínez
 
Núm. 45. L'ocupació pública Jurisprudència i bibliografia sobre la funció pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gemma Geis Carreras
"... pels requisits d’accés a la funció pública, les garanties del procediment de selecció envers les mesures ..."
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració El règim jurídic de l'arxiu electrònic de documents en la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics Resum  PDF (Español)  similar documents
Clara Isabel Velasco Rico
 
Núm. 52 La reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern: una via d’impugnació aplicable a l’accés a la informació ambiental? Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Lucia Casado Casado
"... de juliol, que regula els drets d’accés a la informació, participació pública i accés a la justícia ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Dret públic i tecnologies de la informació i la comunicació Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Roig Batalla
 
Núm. 55 Dossier sobre transparència i bon govern Resum  PDF  EPUB  similar documents
Agustí Cerrillo Martínez, Francesc Rodríguez Pontón
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Les relacions institucionals de la Generalitat. Unió Europea i acció exterior Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andreu Olesti Rayo, Xavier Pons Ràfols
"... Les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea (404-408) Andreu Olesti Rayo L’acció ..."
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic Acció pública de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Choy i Tarrés
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'accés a les funcions públiques nacionals per part dels ciutadans de la Unió Europea  PDF  PDF (Español)  similar documents
Elvira Fernández Lozano
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'acció legislativa de la Generalitat de Catalunya en matèria d'ordenació del territori i urbanisme  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carles Pareja Lozano
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Dret a la privadesa, transparència i eficàcia administrativa: un equilibri difícil i necessari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Emilio Guichot Reina
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La llei de l'habitatge de Catalunya: aspectes més destacats Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carme Trilla Bellart
"... a les condicions específiques de l’accés a l’habitatge a Catalunya en els darrers anys, un període on aquest accés ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Nous horitzons. La impugnació de la Sentència: vies, òrgans i procediments Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Bayona i Rocamora, Argelia Queralt Jiménez
"... La impugnació de la Sentència: possibilitats d’accés al Tribunal Europeu de Drets Humans (469-472 ..."
 
Núm. 51 La regulació del Registre de grups d’interès a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern Resum  PDF  EPUB  similar documents
Enric R. Bartlett Castellà, Sílvia Vèrnia Trillo
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració Els drets socials dels emigrants Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gonzalo Maestro Buelga
"... com a filtre d'accés als drets socials. Els problemes de constitucionalitat emergeixen precisament d ..."
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'accés a la funció pública autonòmica del personal interí i contractat administratiu: l'absència de proves específiques (comentari a la Sentència del Tribunal Constitucional 302/1993, de 21 d'octubre)  PDF  PDF (Español)  similar documents
Alba Nogueira López
 
Núm. 53 La situació administrativa de segona activitat aplicable a determinats cossos especials de funcionaris Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Joan Manuel Trayter Jiménez
"... . Precisament per això, en les convocatòries d'accés a aquests cossos especials no es preveuen reserves ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Cap a l'Estat autonòmic electrònic. Les TIC en la reforma estatutària i en la nova legislació bàsica estatal Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Bernadí Gil
"... i les indubtables repercussions competencials de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Superior de l'Audiovisual de la comunitat francesa de Bèlgica: un regulador convergent en un estat federal Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Evelyne Lentzen
"... i les declaracions rebudes, el poder de control i de sanció, el poder de decisió en matèria de pluralisme i d’accés ..."
 
1 - 25 de 54 elements 1 2 3 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)