Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 45. L'ocupació pública La carrera professional i l’avaluació de l’acompliment dels funcionaris públics Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Luis Miguel Arroyo Yanes
"... un lloc central el tractament de la carrera professional dels funcionaris públics i l’avaluació de l ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Drets individuals i col·lectius. Deures dels empleats públics en la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ignacio Garcia Ninet
"... L’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) estableix els principis aplicables al conjunt ..."
 
Núm. 48 Que allò que és urgent no relegui allò que és important: absentisme vs. productivitat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Rafael Martinez Martínez, Pep Jané Roca
"... El debat sobre la productivitat dels empleats públics es barreja sovint amb al·lusions al seu grau ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La modificació de la Llei estatal 2/1974, de col·legis professionals, com a conseqüència de la transposició de la Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Silvia del Saz
"... Amb la finalitat d'adaptar la Llei de col·legis professionals a les determinacions de la Directiva ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública La funció directiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Luis Bermejo Latre, Elisa Moreu Carbonell
"... deixa obert el disseny del directiu públic professional. Perquè la figura del personal directiu encaixi ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Els efectes de la implantació de l'EEES en l'avaluació de la competència docent a Espanya Resum  PDF (English)  similar documents
Arturo Galán González, María García Amilburu, Isabel Muñoz San Roque
"... del qual sigui l'adquisició de competències acadèmiques i professionals. A partir d'aquestes pautes senzilles ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Finançament i govern de les universitats públiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Santiago Guerrero Boned
"... L'anàlisi del finançament d'un servei públic exigeix tractar la suficiència financera ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública La Funció Pública Europea Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Laure Levi
"... La funció pública europea està formada per funcionaris europeus sotmesos a un Estatut i per agents ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Les eleccions primàries com a forma de participació a la vida política italiana: un primer balanç després de deu anys d'"experiments" Resum  PDF (Italiano)  similar documents
Emanuele Rossi, Luca Gori
"... per la Llei o, en qualsevol cas, pels poders públics, i, de l’altra banda, les que són fruit de l ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? L'actuació administrativa automatitzada. Algunes experiències en l'àmbit tributari  PDF (Español)  similar documents
Ana María Delgado Gacía, Rafael Oliver Cuello
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Llibertat d'investigació científica i sexennis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Maria Rodríguez de Santiago
"... Research activity evaluation by the central government, introduced in our system of science ..."
 
Núm. 47 Els tribunals administratius especials de contractació pública davant les previsions de l’informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques. Balanç i prospectiva Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José M. Gimeno Feliu
 
Núm. 17. Autonomies. Revista catalana de dret públic Agents de la propietat immobiliària. Intrusisme professional. Comentari a la Sentència 111/1993, de 25 de març Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Cristina Pujol Cardenal
 
Núm. 19. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Laura Díez Bueso, Juli Ponce Solé, Josep M. Casasús Guri
"... de la discrecionalidad del planteamiento urbanístico. Carrillo, M., La clàusula de consciència i el secret professional ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? L'Espai Europeu d'Educació Superior i la seva implantació a les universitats espanyoles Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Vidal Prado
"... in terms of organizing teaching, the work of the evaluation and accreditation agencies has had ..."
 
Núm. 52 La difusió d’informació pública com a instrument per a la prevenció de la corrupció: una aproximació des de la legislació autonòmica Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Agustí Cerrillo i Martínez
"... La transparència facilita el seguiment de l’activitat dels càrrecs i dels treballadors públics ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Nota editorial Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
"... La tercera etapa de la Revista catalana de dret públic: l'aposta pel format exclusivament ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Sentència i documents relacionats (no inclosos a la versió en paper) Resum  HTML  HTML (Español)  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Legislació, jurisprudència i documentació sobre el monogràfic  HTML  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració Legislació, jurisprudència i documentació sobre el monogràfic  HTML  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Legislació, jurisprudència i selecció d'enllaços sobre el monogràfic  HTML  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 45. L'ocupació pública Autors  PDF  PDF (Español)  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 52 Autors  PDF  PDF (Español)  EPUB  EPUB (Español)  similar documents
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 48 Autors  PDF  PDF (Español)  similar documents
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 47 Autors  PDF  PDF (Español)  EPUB  EPUB (Español)  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
1 - 25 de 203 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)