Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 51 Les mancomunitats provincials en el marc de la reforma de l'Administració local de principis del segle xx. La «baula perduda» en el procés de descentralització de l'Estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Judith Gifreu Font
"... fins a ben entrat el segle XX se succeeixen, amb intensitat, els projectes de reforma del règim local ..."
 
Núm. 46 La transformació de la província italiana: sobre la legitimitat de forma en l’elecció indirecta Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Luciano Vandelli
"... 'ampliació de les dimensions territorials, eliminant les províncies més petites o, en d’altres, reformant l ..."
 
Núm. 5. Autonomies. Revista catalana de dret públic La província Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep Maria Esquerda Roset, Joan Mauri Majós, Romà Miró Miró
 
Núm. 52 El "segon nivell" italià a la recerca d’identitat: transformació de la província i naixement de la ciutat metropolitana Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Carlo Baccetti, Annick Magnier
"... El 2014, el govern italià va aprovar una reforma important del govern local, mitjançant la Llei ..."
 
Núm. 48 Qui pot reformar el Senat canadenc? Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Sébastien Grammond
"... de reforma constitucional és aplicable a la reforma del Senat canadenc. Aquest article ofereix ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos El paper del Tribunal Suprem en l'evolució de la Federació canadenca: quin equilibri de poders? Resum  PDF  PDF ()  similar documents
Eugénie Brouillet
 
Núm. 48 El nou règim local general i la seva aplicació diferenciada a les diferents comunitats autònomes Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Francisco Velasco Caballero
"... ’Administració local (LRSAL) suscita qüestions importants i complexes des de la perspectiva de la validesa competencial ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos Organització territorial a França: abast de les reformes de 2010 Resum  PDF (Español)  similar documents
Katia Blairon
"... . Per això, la reforma va haver d'enfrontar-se a resistències locals i, finalment, va aconseguir compromisos, deixant ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya (aspectes econòmics) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Maite Vilalta Ferrer
"... dels municipis, així com les relacions existents entre la hisenda dels ens locals de Catalunya i la hisenda ..."
 
Núm. 46 El segon nivell del govern local en el context dels sistemes de govern multi-nivell d’Europa: el marc institucional i perspectives de reforma Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Xavier Bertrana Horta, Hubert Heinelt
"... això, aquesta conclusió es desdibuixa en analitzar els processos de reforma que afecten el segon nivell de govern local ..."
 
Núm. 47 Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió Resum  PDF  EPUB  similar documents
José Luis Martínez-Alonso Camps
"... mercantils locals), com de les cooperatives (mancomunitats, consorcis i societats mercantils constituïdes ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El nou Estatut i l'Administració local. Perspectives i reformes  PDF  similar documents
Joan Ridao Martin
 
Núm. 9. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les mancomunitats urbanístiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Muro i Bas
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya: autonomia local i reserva de llei Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Martín Fernández
"... , seguidament, els preceptes de la proposta de reforma de l’Estatut de Catalunya referits a les hisendes locals ..."
 
Núm. 19. Autonomies. Revista catalana de dret públic La reforma de l'Estatut d'autonomia i la posició dels cabildos insulars. Ens local i institucions de la Comunitat Autònoma de Canàries  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antonio Domínguez Vila
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recencions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Iñaki Urretavizcaya Añorga, Alfredo Allué Buiza
"... de la provincia de Quebec en la Federación canadiense. Diversos autors, Asimetría y cohesión del Estado autonómico ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Els inicis del dret públic contemporani a Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Arbós Marín
"... 'experiència de la Mancomunitat (1914-1925) i la de l'autonomia republicana (1931-1936) es concreten en institucions regulades ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El sistema de finançament en la reforma de l'Estatut català. És compatible amb l'ordre constitucional? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
César García Novoa
"... de constitucionalitat i, en especial, la reforma dels estatuts d’autonomia, en la qual s’insereix l’aprovació d’un nou ..."
 
Núm. 51 L’última reforma del Senat belga Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Marc Verdussen
 
Núm. 47 L’impacte de la reforma de la llei de costes sobre el règim jurídic del litoral català: especial referència a la reducció de l’espai protegit i a les invasions competencials Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep Maria Aguirre i Font
"... i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, suposa la major reforma del text de la Llei ..."
 
Núm. 51 Reptes i dificultats dels ajuntaments catalans en matèria de transparència. Balanç de la situació de partida Resum  PDF  EPUB  similar documents
Carla Puiggròs Mussons, Alba Viñas Ferrer, Esther Pano Puey
"... local councils are starting from in dealing with the transparency legislation coming into force. First ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 La reforma de l'Estatut Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Fernando Domínguez García
"... de ratificació de les reformes estatutàries per part de la Generalitat després de la Sentència 31/2010 (457-462 ..."
 
Núm. 7. Autonomies. Revista catalana de dret públic Notícia de llibres Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francesc de Carreras Serra, José Esteve Pardo, Xavier Soley Manuel, Manuel Tortajada i Estruch
"... . Altamira. Dret consuetudinari i economia popular de la província d'Alacant ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària La reforma dels estatuts d'autonomia: una reflexió sobre la seva teoria i pràctica actuals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Iñaki Lasagabaster Herrarte
"... Aquest estudi analitza el moment actual de desenvolupament de dos processos de reforma estatutària ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos Descentralització política, participació ciutadana i renovació jurídica: cap a una democràcia participativa? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Sergio Castel Gayán
 
1 - 25 de 145 elements 1 2 3 4 5 6 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)