Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La tipologia dels pronunciaments en la STC 31/2010 i els seus efectes sobre l'Estatut català i altres normes de l'ordenament vigent Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francisco Javier Díaz Revorio
"... dels efectes jurídics de la sentència sobre aquests preceptes. Per això la sentència és molt criticable ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La posició del Tribunal Constitucional espanyol després de la Sentència 31/2010 Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Paloma Requejo Rodríguez
"... La Sentència del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010 mostra la posició del Tribunal ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis El catàleg de drets de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: la seva elaboració i els efectes de la Sentència 31/2010 Resum  PDF  similar documents
Clara Marquet Sardà
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 El finançament Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Luis Manuel Alonso González, M. Dolores Arias Abellán, Núria Bosch Roca, Maite Vilalta Ferrer, José Antonio Fernández Amor, Joan Pagès i Galtés, Montserrat Peretó García, Pere Sol i Ordís
"... El finançament de la Generalitat (Sentència 31/2010, de 28 de juny) (417-422) Lluís M. Alonso ..."
 
Núm. 51 Les relacions entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu durant el mandat de Van Rompuy (2010-2014) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Miguel Papí Boucher
"... es va veure superat per l'esclat de la crisi financera del 2008. En efecte, la crisi va obligar als caps d ..."
 
Núm. 50 Els convenis de col·laboració en matèria educativa entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals: morfologia i contingut (1999-2010) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Lluís Medir Tejado
"... administratius de 1999 a 2010. L’objectiu principal de l’article és mostrar com s'han desplegat les principals ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Les competències. Abast territorial i efectes de les competències Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Dolors Feliu i Torrent, Clara Isabel Velasco Rico
"... Abast territorial i efectes de les competències (295-299) Dolors Feliu i Torrent Abast ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Valoració general de la Sentència Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enoch Albertí Rovira, Miguel A. Aparicio Pérez, Xavier Arbós Marín, Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Ferret i Jacas, Joan Vintró Castells, Carles Viver i Pi-Sunyer, Joaquín Tornos Mas
"... de la Sentència 31/2010 (49-63) Joan Vintró Castells Els efectes jurídics de la Sentència sobre l’Estatut (64-68 ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Els efectes de la implantació de l'EEES en l'avaluació de la competència docent a Espanya Resum  PDF (English)  similar documents
Arturo Galán González, María García Amilburu, Isabel Muñoz San Roque
 
Núm. 50 Els drets fonamentals en perspectiva multinivell. Reflexions entorn dels seus efectes Resum  PDF  EPUB  similar documents
Teresa Freixes
"... , com ha estat el cas del desenvolupament de l’anomenada "regla d’or" pressupostària i els seus efectes ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La complexitat i la incertesa a la globalització i els seus efectes sobre la representació i la participació política Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Alcaraz Ramos
"... ’etapa de la globalització —de la qual els estats democràtics amb prou feines en comprenen els efectes polítics ..."
 
Núm. 13. Autonomies. Revista catalana de dret públic Espanya com a membre de la Comunitat Europea i els seus efectes sobre les comunitats autònomes Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Alegria Borràs Rodríguez
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos Organització territorial a França: abast de les reformes de 2010 Resum  PDF (Español)  similar documents
Katia Blairon
"... és un procés gradual, l'última etapa del qual ha estat marcada per la Llei núm. 2010-1563, de 16 de desembre ..."
 
Núm. 7. Autonomies. Revista catalana de dret públic Ressenya dels preceptes reguladors del finançament de les Comunitats autònomes en la Llei 21/1986 de pressupostos generals de l'Estat per a 1987 Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Montserrat Peretó Garcia
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic Models interpretatius del procés de canvi de les organitzacions públiques i la seva possible aplicació a les administracions autonòmiques. El cas de l'Administració de la Generalitat de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carles Ramió Matas
 
Núm. 54 El reconeixement de drets socials a través de la connexió amb drets fonamentals: cap a una progressiva superació de la doctrina clàssica Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José Ignacio Cubero Marcos
"... Aquest treball té per objectiu analitzar l’efecte produït per l’expansió dels drets fonamentals ..."
 
Núm. 54 Toros: entre l'espectacle públic, el patrimoni cultural i la protecció animal Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Joan Ridao Martín
"... de toros en tot el territori de Catalunya establerta en la Llei catalana 28/2010, de 23 d ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos L'intèrpret suprem de la Constitució oberta i la funció bilateral dels estatuts: o la insuportable lleugeresa del poder de reforma constitucional Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier García Roca
"... La STC 31/2010 suscita un problema derivat de la intersecció de les funcions constitucionals ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Les competències. La doctrina del Tribunal sobre la definició de les competències. Les competències exclusives, les compartides i les executives. Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercè Barceló i Serramalera, Antoni Bayona i Rocamora, Xavier Bernadí Gil, Marc Carrillo López, Mercè Corretja i Torrens, Ramon Riu Fortuny, Joaquín Tornos Mas
"... La doctrina de la Sentència 31/2010 sobre la definició estatutària de les categories competencials ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La STC 31/2010, de 28 de juny. Punt i final en matèria de competències en immigració  PDF (Español)  similar documents
Laura García Juan
 
Núm. 27. Autonomies. Revista catalana de dret públic Estatut i autogovern gallec: noves perspectives (1936-1981-2010) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xaime Rodríguez-Arana Muñoz
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis El nou règim de les autoritzacions comercials a Espanya. Una lectura hithcockiana dels efectes de la Directiva de serveis: De Psicosi a Sabotatge? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Helena Villarejo Galende
"... comunitaria e indaga en este nuevo bloque normativo para comprobar si, en efecto, se ha producido el cambio ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La STC 31/2010 i la contribució de la jurisprudència constitucional a la configuració d'un Estat compost a Espanya: elements de continuïtat i ruptura, i incidència en les perspectives d'evolució de l'Estat autonòmic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Pérez Royo
 
Núm. 46 L'efectivitat del dret a l'habitatge a Catalunya i el paper del dret urbanístic: esperances en ple drama? Resum  PDF  EPUB  similar documents
Juli Ponce Solé
 
Núm. 53 L'aplicació de la normativa de seguretat i salut a la Policia local: aspectes crítics i qüestions controvertides Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Guillermo García González
"... per la Llei 31/1995 ha tingut un abast i una efectivitat diferents en l'àmbit públic, en funció del tipus d ..."
 
1 - 25 de 94 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)