Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Democràcia participativa al nivell local: debats i experiències a Europa Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Eloisa del Pino Matute, César Colino Cámara
 
Núm. 47 Un nou «joc interactiu» al tauler d'escacs del dret transnacional: la cooperació territorial transfronterera en el marc jurídic europeu Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  Vídeo (Español)  similar documents
Anna Margherita Russo
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les elits polítiques del Parlament de Catalunya. Un estudi sociològic i polític dels diputats de la cinquena legislatura Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jordi Calvet Crespo
 
Núm. 1. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les transformacions del sistema polític administratiu local Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet
 
Núm. 54 El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Antoni Bayona Rocamora
"... Aquest article analitza l’activitat del Parlament relacionada amb el futur polític de Catalunya. L ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida La bioseguretat com a concepte jurídic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Lorenzo Mellado Ruiz
"... ’aquesta noció deriven una sèrie de conseqüències teòriques i pràctiques d’enfortiment i integració ..."
 
Núm. 49 Reforma constitucional i forma territorial de l'Estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Manuel Fondevila Marón
"... com a clàusula d'intangibilitat, i això perquè constitueix un dels tres pilars que caracteritzen un règim polític. ..."
 
Núm. 50 Els convenis de col·laboració en matèria educativa entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals: morfologia i contingut (1999-2010) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Lluís Medir Tejado
"... polítiques educatives en l’àmbit local i quin encaix se’ls pot donar una vegada aprovada la Llei ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Democràcia interna i drets dels afiliats als partits polítics Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Eduardo Vírgala Foruria
"... La democratització interna dels partits polítics és un requisit ineludible per al funcionament ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Les eleccions primàries com a forma de participació a la vida política italiana: un primer balanç després de deu anys d'"experiments" Resum  PDF (Italiano)  similar documents
Emanuele Rossi, Luca Gori
"... Partint de l’evolució històrica del sistema de partits polítics a Itàlia, la contribució  ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia La dificultat del Tribunal Constitucional com a garant de l'autonomia territorial Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Pedro Cruz Villalón
"... El procés de descentralització política d'Espanya, iniciat a partir de la Constitució de 1978 ..."
 
Núm. 53 El sistema català de recerca i innovació en el context europeu: avaluació i reptes Resum  PDF  EPUB  similar documents
Laura Diez, Miriam Cueto, Ana Fernández-Zubieta
"... La política científica forma part de l’eix de les polítiques socioeconòmiques als estats europeus ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Les competències autonòmiques i locals en relació amb la gestió pública dels afers religiosos Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Àlex Seglers
"... competencials. Una voluntat certament política, que es palesa a l’article 161 de l’Estatut d ..."
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic Govern, política i Administració: elements de debat per a les "administracions independents" Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francisco José Rodríguez Pontón
 
Núm. 29. Autonomies. Revista catalana de dret públic Comentaris de les propostes polítiques de millora de l'autogovern de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Vernet i Llobet, Josep M. Castellà Andreu
 
Núm. 6. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'aplicació de la nova política d'estructures agràries comunitària a Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Albert Massot i Martí
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La complexitat i la incertesa a la globalització i els seus efectes sobre la representació i la participació política Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Alcaraz Ramos
"... d’ideologies que tenien l’ambició de reduir la diversitat preexistent, en un sentit polític i social ..."
 
Núm. 11. Autonomies. Revista catalana de dret públic Centralització i descentralització en les polítiques culturals: Itàlia, França i Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andrea Colasio
 
Núm. 13. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'organització política i institucional de l'Administració local a la Catalunya rural Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep Mir i Bagó
 
Núm. 56 La crisi i els drets socials en les polítiques públiques de la Generalitat (CA-ES-EN) Resum  PDF  EPUB  PDF (Español)  EPUB (Español)  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Marc Carrillo López
"... L’examen de les polítiques socials de la Generalitat depèn de dues variables: els efectes ..."
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic El Canadà i Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Fernando López Aguilar
"... Canadá y España: una comparación desde el federalismo contractual. A propósito de la decisión ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La seguretat climática a la Unió Europea: entre les amenaces i les oportunitats Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Susana Borràs Pentinat
"... 'ajuda als països en vies de desenvolupament. Ha instaurat una política exterior i de seguretat dinàmica ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església L'evolució de la llibertat religiosa en la jurisprudència del Tribunal Constitucional Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Neus Oliveras Jané
 
Núm. 26. Autonomies. Revista catalana de dret públic Legitimació i comunicació política. La campanya de les eleccions generals de 1996 a Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mikel Barreda Díez, María Galofré Alsina
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos Descentralització política, participació ciutadana i renovació jurídica: cap a una democràcia participativa? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Sergio Castel Gayán
"... i avaluació de les polítiques públiques. Assumit aquest mandat i amb suport en el concepte de governança ..."
 
51 - 75 de 139 elements << < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)