Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Democràcia i participació Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M.Reyes Pérez Alberdi
"... i participació, tot i que la profusió d'estudis sobre el tema i la pluralitat d'enfocaments –sociològics ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Reflexions sobre la participació del ciutadà en les funcions administratives dins el sistema constitucional espanyol Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel Sánchez Morón
"... L'article analitza sintèticament la pràctica de la participació del ciutadà en les funcions ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Democràcia participativa al nivell local: debats i experiències a Europa Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Eloisa del Pino Matute, César Colino Cámara
"... i la intensificació de la posada en pràctica de noves experiències participatives, especialment en l'àmbit local ..."
 
Núm. 48 La democràcia participativa en la legislació regional italiana Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Nicola Vizioli
"... Després de definir la democràcia participativa com aquell conjunt de mecanismes que preveuen ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Reptes jurídics i mancances normatives de la democràcia i la participació electròniques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Lorenzo Cotino Hueso
"... dels perills reals de “gran germà” i control dels participants.   ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La complexitat i la incertesa a la globalització i els seus efectes sobre la representació i la participació política Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Alcaraz Ramos
"... entre els mecanismes de representació i els de participació. En un cert sentit, aquesta fase va culminar amb l ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic La participació ciutadana en l'elaboració de disposicions reglamentaries: participació funcional i iniciativa reglamentària Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
María Jesús García García
"... La participació dels ciutadans en els assumptes públics és un valor que la Constitució promou ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic El dret de participació al sistema constitucional xilè Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francisco Soto Barrientos
"... En aquest article es fa una revisió de la normativa que regula la participació ciutadana a l ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària La participació de les comunitats autònomes a la Unió Europea Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gurutz Jáuregui Bereciartu
"... —alguns ja negatius: França, Holanda— de determinats referèndums. La participació de les comunitats autònomes ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos Descentralització política, participació ciutadana i renovació jurídica: cap a una democràcia participativa? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Sergio Castel Gayán
"... juridicopolítiques més importants, la necessitat de promoure la participació social en l'elaboració, execució ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Les eleccions primàries com a forma de participació a la vida política italiana: un primer balanç després de deu anys d'"experiments" Resum  PDF (Italiano)  similar documents
Emanuele Rossi, Luca Gori
"... primàries com una nova forma de participació en la vida política. A Itàlia s’ha recorregut a les primàries ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Actualitat del dret urbanístic a França: les finalitats mediambientals i socials Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jacqueline Morand-Deviller
"... en el dret urbanístic: principi de desenvolupament durador, d'integració, de participació i de precaució ..."
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? La participació de la societat a la universitat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Pons Ràfols
"... adequadament aquesta participació, atès que l'equilibri participatiu adequat entre els poders públics ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic La garantia jurídica de la democràcia com a dret fonamental. Una anàlisi de la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la participació política Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Esther Martín Núñez
"... L’art. 23 de la CE consagra el dret fonamental dels ciutadans a participar en els assumptes ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Participació dels ciutadans en el procediment legislatiu: la nova regulació de la iniciativa legislativa popular i les compareixences legislatives Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M.Jesús Larios Paterna
"... en la funció legislativa, més enllà de la participació indirecta a través dels representants elegits ..."
 
Núm. 49 La regulació jurídica del tercer sector a Itàlia i el Projecte de llei C2617 de 2014 Resum  PDF (Italiano)  PDF (Español)  EPUB (Italiano)  EPUB (Español)  similar documents
Emanuele Rossi
"... sector”, la importància de les quals està en creixement constant (tant en termes de la seva participació ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La participació dels Länder en el desplegament del dret comunitari  PDF  PDF (Español)  similar documents
Heinz Schäffer
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La participació de les regions italianes en la formació del dret comunitari  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlo Desideri
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic La participació dels ciutadans en l'administració del medi ambient de la Generalitat de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Alexandre Peñalver i Cabré, Lluís-Xavier Toldrà Bastida
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Participació ciutadana en l'elaboració dels reglaments i reserva de llei: algunes consideracions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francisco José Rodríguez Pontón
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic Entorn de la participació ciutadana en el procediment d'elaboració de reglaments per part de les comunitats autònomes  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antonio Ezquerra Huerva
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Garantia de la dignitat humana en la pràctica de la biomedicina Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Deutsch)  similar documents
Christian Starck
"... . Així mateix, la clonació és una pràctica a través de la qual es realitzen investigacions per a fins terapèutics ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La participació de les instàncies regionals en la formació del dret comunitari, després de la reforma de la Constitució belga de 1993  PDF  PDF (Español)  similar documents
Étienne Cerexhe
 
Núm. 50 Les tècniques del parlamentarisme racionalitzat en la Constitució de Tunísia de 2014 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Marco Olivetti
"... de la formació del govern, de la relació de confiança i de les formes de participació del president ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La participació dels Länder en la formació de la voluntat estatal (Bundesrat) i la presència de representants dels estats federats en les institucions europees  PDF  PDF (Español)  similar documents
Hermann-Josef Blanke
 
1 - 25 de 104 elements 1 2 3 4 5 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)