Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La STC 31/2010 i la contribució de la jurisprudència constitucional a la configuració d'un Estat compost a Espanya: elements de continuïtat i ruptura, i incidència en les perspectives d'evolució de l'Estat autonòmic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Pérez Royo
"... La STC 30/2011 ha suposat una ruptura del pacte constituent amb base al qual es va desenvolupar l ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos El control de constitucionalitat dels estatuts i de les constitucions dels ens territorials Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enric Fossas Espadaler
"... La Sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 (STC 31 ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els estatuts d'autonomia de les comunitats autònomes: una aproximació als principals debats doctrinals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Fernando Domínguez García
"... pactat dels estatuts. D’aquesta manera els aspectes procedimentals són tractats si tenen connexió ..."
 
Núm. 48 Drets humans a Mèxic 2011-2013, el sorgiment d’un nou paradigma jurisprudencial. Anàlisi arran del premi de l’ONU Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Victor Manuel Collí Ek
"... iniciat el 2011 i que estan produint una revolució dels drets humans de grans proporcions. Partint ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La tipologia dels pronunciaments en la STC 31/2010 i els seus efectes sobre l'Estatut català i altres normes de l'ordenament vigent Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francisco Javier Díaz Revorio
"... La STC 31/2010, sobre l'Estatut de Catalunya, pot considerar-se una sentència multiinterpretativa ..."
 
Núm. 48 Qui pot reformar el Senat canadenc? Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Sébastien Grammond
"... '«arquitectura constitucional» i, implícitament, en una visió de la federació canadenca com a pacte, el Tribunal ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La posició del Tribunal Constitucional espanyol després de la Sentència 31/2010 Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Paloma Requejo Rodríguez
"... La Sentència del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010 mostra la posició del Tribunal ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos L'intèrpret suprem de la Constitució oberta i la funció bilateral dels estatuts: o la insuportable lleugeresa del poder de reforma constitucional Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier García Roca
"... La STC 31/2010 suscita un problema derivat de la intersecció de les funcions constitucionals ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els consells consultius com a guardians de l'autonomia: bibliografia, jurisprudència, doctrina legal i perspectives Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Ruiz Miguel
"... sobre aquesta qüestió, especialment la STC 204/1992. En tercer lloc, s'hi analitza la manera decebedora com els consells ..."
 
Núm. 20. Autonomies. Revista catalana de dret públic El Govern local, entre l'Estat autonòmic i la Unió Europea: cap al pacte local Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet
 
Núm. 31. La reforma estatutària L'adequació de l'estructura de l'Estat a la Constitució (reforma constitucional vs. reforma dels estatuts) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel A. Aparicio Pérez
"... de relacions dins de l’estructura composta de l’Estat. La conclusió és que es fa indispensable un nou pacte ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Sentència i documents relacionats (no inclosos a la versió en paper) Resum  HTML  HTML (Español)  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 53 La necessitat d’incrementar la inversió pública i l’aplicació de la regla de despesa Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Ester Marco Peñas
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La STC 31/2010, de 28 de juny. Punt i final en matèria de competències en immigració  PDF (Español)  similar documents
Laura García Juan
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Estat i religió: la qualificació del model espanyol Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gustavo Suárez Pertierra
"... religiosa, de naturalesa diversa i, d’altra banda, amb un conjunt de diferents pactes amb les confessions ..."
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les tarifes dels serveis públics locals: taxes i preus. Incidència de la STC 185/1995  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Perdigó i Solà
 
Núm. 48 La democràcia participativa en la legislació regional italiana Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Nicola Vizioli
"... and incorporated with few changes in the statutes passed in the wake of the constitutional reforms of 1999-2001 ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els tribunals constitucionals dels länder alemanys com a garants de la seva autonomia Resum  PDF (Deutsch)  similar documents
Christoph Degenhart
"... The constitutional courts in the Länder are an essential element of the constitutional autonomy ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Algunes notes sobre el desenvolupament de la doctrina constitucionalista espanyola Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Luis López Guerra
 
Núm. 54 Procés sobiranista i Tribunal Constitucional. Anàlisi d'un impacte recíproc Resum  PDF  EPUB  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Eduard Roig Moles
"... Since 2013 the Catalan sovereignty process and the Spanish Constitutional Court have increasingly ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La funció consultiva autonòmica i la seva institucionalització després de la STC 204/1992: algunes reflexions a propòsit de la Llei del Consell Consultiu de Galícia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Roberto L. Blanco Valdés
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic La relació entre llei orgànica i competència per regular els drets fonamentals. Comentari a la STC 173/1998, de 23 de juliol Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel Angel Cabellos Espiérrez
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic El final de la inembargabilitat dels béns patrimonials de les administracions públiques? Comentari a la STC 166/1998, de 15 de juliol Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Oriol Mir Puigpelat
 
Núms. 2 i 3 Autonomies. Revista catalana de dret públic Notícia de llibres Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Monreal, Joaquín Tornos Mas, Fèlix Navarro de Pablo, M.Dolors Gramunt Fombuena, Andrés E. Navarro Munuera
"... L. H. Tribe, Constitutional Choices i God Save this Honorable Court; Embid Irujo-Forcadell Álvarez ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els drets fonamentals dels ciutadans a la Bèlgica federal Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Marc Verdussen
 
1 - 25 de 115 elements 1 2 3 4 5 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)