Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 49 Autors  PDF  EPUB  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Nota editorial Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 4. Autonomies. Revista catalana de dret públic El federalisme alemany. Notes sobre el seminari celebrat a Barcelona, organitzat per l'Institut d'Estudis Autonòmics Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Jesús Montoro i Chiner
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Nota biogràfica dels autors del número  PDF  similar documents
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Algunes notes sobre el desenvolupament de la doctrina constitucionalista espanyola Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Luis López Guerra
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Nota sobre el contracte de col·laboració publicoprivada  PDF  similar documents
Vanessa Casado Pérez
 
Núm. 19. Autonomies. Revista catalana de dret públic Notes sobre l'adaptació de l'ombudsman als ordenaments de les comunitats autònomes  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercedes Vera Padial
 
Núm. 16. Autonomies. Revista catalana de dret públic Nota sobre la regulació industrial: comentari a la Llei d'indústria Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jordi Conde Castejón, M. Mar Pérez Velasco
 
Núm. 7. Autonomies. Revista catalana de dret públic Notes sobre les Jornades d'estudi sobre problemes jurídics després de l'ingrés d'Espanya i Portugal a la CEE Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic Parlament, President i Consell Executiu de la Generalitat: nota sobre la forma de govern de Catalunya  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Gerpe Landín
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic Nota sobre les sentències del Tribunal Constitucional 100/1991 i 236/1991 relatives a la metrologia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jordi Conde Castejón, M. Mar Pérez Velasco
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic El finançament de les comunitats autònomes de règim comú: notes i reflexions sobre la reforma de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes i la Llei de cessió de tributs de l'Estat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Antonio Fernández Amor
 
Núm. 6. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les activitats i els serveis dels ens locals en l'actual ordenament (Notes sobre el Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Sànchez Isac
 
Núm. 13. Autonomies. Revista catalana de dret públic Notes sobre la Llei italiana 86/1989, de 9 de març, de normes generals sobre la participació d'Itàlia en el procés normatiu comunitari i sobre els procediments d'execució de les obligacions comunitàries Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andrés E. Navarro Munuera
 
Núm. 54 La controvertida naturalesa jurídica de les tarifes portuàries en l’ordenament estatal i en els autonòmics Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Roberto Ignacio Fernández López
"... entre els serveis portuaris oferts. En aquesta hipòtesi, el servei prestat participa de la nota de la coactivitat ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida La bioseguretat com a concepte jurídic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Lorenzo Mellado Ruiz
"... i definició oficial, i aglutinant de les notes de precaució, transparència, equilibri de racionalitats ..."
 
1 - 16 de 16 elements

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)