Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 53 L'aplicació de la normativa de seguretat i salut a la Policia local: aspectes crítics i qüestions controvertides Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Guillermo García González
"... a la Policia Local, assumpte controvertit en els primers anys de vigència de la norma. Juntament ..."
 
Núm. 16. Autonomies. Revista catalana de dret públic La competència autonòmica sobre coordinació de les policies locals a la llum de la recent jurisprudència constitucional Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francesc Guillén Lasierra
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic Deu anys de seguretat i policia autonòmiques  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Ballbé Mallol
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Les relacions Estat-esglésies a França Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jean Morange
"... . A partir del 1905, es va adaptar igualment l'exercici dels poders de policia a fi de respectar l ..."
 
Núm. 52 La responsabilitat civil subsidiària de l’Administració pels delictes comesos per membres dels cossos i forces de seguretat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Alfons Surroca Costa
"... que cometen els membres dels cossos i forces de seguretat. La policia necessita fer servir armes per dur ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Democràcia i participació Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M.Reyes Pérez Alberdi
 
Núm. 53 La situació administrativa de segona activitat aplicable a determinats cossos especials de funcionaris Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Joan Manuel Trayter Jiménez
"... Hi ha uns cossos de funcionaris (cossos de policia, cossos de bombers, cossos d ..."
 
Núm. 51 Reptes i dificultats dels ajuntaments catalans en matèria de transparència. Balanç de la situació de partida Resum  PDF  EPUB  similar documents
Carla Puiggròs Mussons, Alba Viñas Ferrer, Esther Pano Puey
"... i aquest fenomen s’ha traduït en una intensa activitat normativa per part del conjunt del sistema institucional ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Audiovisual d'Andalusia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Emilio Guichot Reina, Juan Antonio Carrillo Donaire
"... , així com pel compliment de la normativa vigent en l’àmbit dels mitjans audiovisuals a Andalusia, en relació ..."
 
Núm. 55 Drons: una oportunitat per a Catalunya? Reflexions jurídiques i propostes estratègiques Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Marc Valls Estefanell
"... ’aeronàutica que cada país ha desenvolupat d’acord amb la norma magna del dret aeronàutic que és el Conveni de Chicago ..."
 
Núm. 47 Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió Resum  PDF  EPUB  similar documents
José Luis Martínez-Alonso Camps
"... de la Administración Local) i català (de governs locals de Catalunya) mostra que les propostes normatives contenen ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic L'estat de la democràcia: auditoria dels valors democràtics a Austràlia Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (English)  similar documents
Marian Sawer, Norm Kelly
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La incidència de la Directiva de serveis en els ens locals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet, Alexandre Peñalver i Cabré
"... de serveis sobre els instruments jurídics locals, en especial, el procediment d'elaboració de normes locals ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya (aspectes econòmics) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Maite Vilalta Ferrer
"... dels municipis, així com les relacions existents entre la hisenda dels ens locals de Catalunya i la hisenda ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 L'Estatut com a norma i la seva funció constitucional Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enoch Albertí Rovira, Josep M. Castellà Andreu, Enric Fossas Espadaler, Joaquín Tornos Mas
"... ’Estatut com a norma i la seva funció constitucional. Comentari a la Sentència 31/2010 (91-95) Enric Fossas Espadaler ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Bioseguretat i normes tècniques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Marc Tarrés Vives
"... tracta les normes tècniques i la relació que mantenen amb la bioseguretat. Es fa una aproximació ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària L'adequació de l'estructura de l'Estat a la Constitució (reforma constitucional vs. reforma dels estatuts) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel A. Aparicio Pérez
"... . Per tant, s’ha produït una pèrdua de normativitat o de capacitat normativa de la Constitució, l ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La jurisprudència constitucional sobre l'organització territorial de l'Estat autonòmic i bibliografia sobre la incidència d'aquesta jurisprudència. Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gerard Martín Alonso
"... 'aprovació de la normativa reguladora del Tribunal Constitucional; els treballs doctrinals publicats l'any 1981 de forma ..."
 
Núm. 46 La transformació de la província italiana: sobre la legitimitat de forma en l’elecció indirecta Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Luciano Vandelli
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 El règim local Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Bayona i Rocamora, Josep Ramon Fuentes i Gasó, Alfredo Galán Gálan, Ricard Gracia Retortillo, Josep Mir i Bagó
"... Règim local (215-217) Antoni Bayona Rocamora El règim local de Catalunya i la viabilitat d ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell de l'Audiovisual de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquín Tornos Mas
"... , funcions i potestats, amb referència especial a la potestat normativa i sancionadora. Aquesta anàlisi ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya: autonomia local i reserva de llei Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Martín Fernández
"... ): el paper de l’Estat i les comunitats autònomes en la hisenda local. No és objecte d’aquest treball ..."
 
Núm. 49 Consells comarcals: present i prospectiva Resum  PDF  EPUB  similar documents
Esther Pano Puey, Alba Viñas Ferrer
"... ’administració. D’aquesta forma, la comarca esdevé una juxtaposició d’elements propis dels ens locals dotats d ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església El patrimoni cultural de les confessions religioses Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
María Isabel Aldanondo Salaverría
"... religioses actualment en vigor a partir de dos pols o referències; d’una banda, el pol o referència ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Consolidació dels consells consultius a Espanya i el seu paper com a garants de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Cano Bueso
"... estricta del concepte de «normes bàsiques» i en la doctrina dels òrgans consultius sobre l ..."
 
1 - 25 de 149 elements 1 2 3 4 5 6 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)