Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya: autonomia local i reserva de llei Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Martín Fernández
"... ): el paper de l’Estat i les comunitats autònomes en la hisenda local. No és objecte d’aquest treball ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya (aspectes econòmics) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Maite Vilalta Ferrer
"... dels municipis, així com les relacions existents entre la hisenda dels ens locals de Catalunya i la hisenda ..."
 
Núm. 51 Reptes i dificultats dels ajuntaments catalans en matèria de transparència. Balanç de la situació de partida Resum  PDF  EPUB  similar documents
Carla Puiggròs Mussons, Alba Viñas Ferrer, Esther Pano Puey
"... local councils are starting from in dealing with the transparency legislation coming into force. First ..."
 
Núm. 50 L'aplicació de la Llei general tributària a les comunitats autònomes Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Susana Sartorio Albalat
"... government.   ..."
 
Núm. 47 Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió Resum  PDF  EPUB  similar documents
José Luis Martínez-Alonso Camps
"... de la Administración Local) i català (de governs locals de Catalunya) mostra que les propostes normatives contenen ..."
 
Núm. 49 Consells comarcals: present i prospectiva Resum  PDF  EPUB  similar documents
Esther Pano Puey, Alba Viñas Ferrer
"... ’administració. D’aquesta forma, la comarca esdevé una juxtaposició d’elements propis dels ens locals dotats d ..."
 
Núm. 46 La transformació de la província italiana: sobre la legitimitat de forma en l’elecció indirecta Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Luciano Vandelli
"... de les institucions públiques, les províncies han estat objecte de diverses intervencions del  Govern i del Parlament ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Democràcia participativa al nivell local: debats i experiències a Europa Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Eloisa del Pino Matute, César Colino Cámara
"... ·lustrar aquest argument mitjançant l'anàlisi de les experiències participatives posades en marxa pels governs locals d ..."
 
Núm. 52 El "segon nivell" italià a la recerca d’identitat: transformació de la província i naixement de la ciutat metropolitana Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Carlo Baccetti, Annick Magnier
"... El 2014, el govern italià va aprovar una reforma important del govern local, mitjançant la Llei ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 El règim local Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Bayona i Rocamora, Josep Ramon Fuentes i Gasó, Alfredo Galán Gálan, Ricard Gracia Retortillo, Josep Mir i Bagó
"... del Tribunal Constitucional en la regulació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya sobre els governs locals (225 ..."
 
Núm. 46 El segon nivell del govern local en el context dels sistemes de govern multi-nivell d’Europa: el marc institucional i perspectives de reforma Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Xavier Bertrana Horta, Hubert Heinelt
"... Aquest article estudia, des d’un enfocament comparat, el segon nivell de govern local en 12 països ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Les competències autonòmiques i locals en relació amb la gestió pública dels afers religiosos Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Àlex Seglers
"... the regional and local governments.  Neither the July 5, 1980 Implementing Act on Religious Freedom (LOLR) nor ..."
 
Núm. 48 El nou règim local general i la seva aplicació diferenciada a les diferents comunitats autònomes Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Francisco Velasco Caballero
"... ’Administració local (LRSAL) suscita qüestions importants i complexes des de la perspectiva de la validesa competencial ..."
 
Núm. 20. Autonomies. Revista catalana de dret públic El Govern local, entre l'Estat autonòmic i la Unió Europea: cap al pacte local Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet
 
Núm. 50 Els convenis de col·laboració en matèria educativa entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals: morfologia i contingut (1999-2010) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Lluís Medir Tejado
"... 'Ensenyament i els governs locals catalans a través de l’estudi dels 6082 convenis signats entre ambdós nivells ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Vicenç Aguado i Cudolà
"... autònomes i els governs locals han de tenir un paper rellevant desplegant i aplicant el sistema dissenyat ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La incidència de la Directiva de serveis en els ens locals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet, Alexandre Peñalver i Cabré
"... Aquest article té per objecte mostrar els principals impactes, en el món local, de la Directiva ..."
 
Núm. 5. Autonomies. Revista catalana de dret públic Document de treball sobre l'organització territorial i el Govern local de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
 
Núm. 53 L'aplicació de la normativa de seguretat i salut a la Policia local: aspectes crítics i qüestions controvertides Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Guillermo García González
"... 'empleat, de l'activitat desenvolupada i de l'ens ocupador. Entre tots els empleats públics, la Policia Local ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos Organització territorial a França: abast de les reformes de 2010 Resum  PDF (Español)  similar documents
Katia Blairon
"... . Per això, la reforma va haver d'enfrontar-se a resistències locals i, finalment, va aconseguir compromisos, deixant ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El sistema de finançament en la reforma de l'Estatut català. És compatible amb l'ordre constitucional? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
César García Novoa
"... . Per la seva banda, l’Estat té la competència d’hisenda general —article 149.1.14 de la Constitució— i el seu poder ..."
 
Núm. 5. Autonomies. Revista catalana de dret públic Proposició de Llei d'organització territorial i Govern local de Catalunya presentat pel Grup Socialista Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
 
Núms. 2 i 3 Autonomies. Revista catalana de dret públic El referèndum local a Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet
 
Núm. 19. Autonomies. Revista catalana de dret públic Publicitat i secret en la vida local (I)  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Monfort Pastor
 
Núm. 6. Autonomies. Revista catalana de dret públic La reestructuració del Govern metropolità a Gran Bretanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Montserrat Cuchillo Foix
 
1 - 25 de 168 elements 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)