Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 50 Justícia sense llengües o llengües sense justícia? Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Francisco Caamaño
"... Les principals vies de relació entre les llengües i la justícia són dues. La primera té lloc ..."
 
Núm. 51 El règim jurídic de les llengües regionals a França i el problema de la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries: cal revisar la Constitució? Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Olivier Lecucq
"... A França, el règim jurídic de les llengües regionals és objecte d'importants controvèrsies ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic Justícia i autonomia  PDF (Español)  similar documents
José Ángel Marín Gómez
 
Núm. 50 La legislació aragonesa reguladora de les llengües pròpies: una emersió frustrada Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Ángel Garcés Sanagustín
"... , volia donar visibilitat i provocar l'emersió de les llengües minoritàries que es parlen a Aragó ..."
 
Núm. 48 La crisi de valors europea Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Dimitri Kochenov
 
Núm. 20. Autonomies. Revista catalana de dret públic La justícia constitucional a França. Una bretxa en el mur Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carmen Camba Constenla
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 La llengua Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Milian i Massana, Xavier Muro i Bas, Anna M. Pla Boix, Eva Pons Parera
"... El règim de les llengües oficials. Comentari a la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Mercat interior i Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs de la Quadra-Salcedo Janini
"... del mercat interior i en relació amb això la jurisprudència del Tribunal de Justícia sobre lliure prestació ..."
 
Núm. 48 Drets humans a Mèxic 2011-2013, el sorgiment d’un nou paradigma jurisprudencial. Anàlisi arran del premi de l’ONU Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Victor Manuel Collí Ek
"... El premi de Drets Humans 2013 de l’ONU va ser atorgat a la Suprema Cort de Justícia de la Nació ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La contribució de la justícia constitucional a la configuració de l'Estat federal a Alemanya Resum  PDF (Español)  PDF (Deutsch)  similar documents
Gerhard Robbers
 
Núm. 50 La recuperació de l'indegut en el contenciós sobre el cèntim sanitari a Espanya Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Manuel Cienfuegos Mateo
"... Després de qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 27 ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Elements de teoria dels drets fonamentals de la Unió Europea Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Guillermo Escobar Roca
"... Des dels anys setanta, i especialment des del Tractat de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia ..."
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic Des de Schengen fins a Amsterdam, passant per Maastricht: un espai de llibertat, seguretat i justícia  PDF  PDF (Español)  similar documents
Marie-José Garot
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Justícia constitucional, democràcia i federalisme: una aproximació des de la teoria constitucional nord-americana  PDF  PDF (Español)  similar documents
Víctor Ferreres Comella
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia El control d'estatutarietat de les lleis regionals i els òrgans de garantia: vers un pseudomodel de justícia constitucional? Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Giovanna Conte
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Un model de dret comparat: l'organització judicial a Suïssa Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Anna M. Pla Boix
"... ’estudi del federalisme judicial helvètic, útil per veure un model diferent d’adaptació de l’administració de justícia a l ..."
 
Núm. 47 Comunitats autònomes i repercussió econòmica «ad intra» de les sancions pecuniàries en el recurs per incompliment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  Vídeo (Español)  similar documents
Paz Andrés Sáenz de Santa María
"... de Justícia de la Unió Europea, a l'empara de l'art. 260 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea ..."
 
Núm. 52 El concepte d’impost mediambiental en vista de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Estela Ferreiro Serret
"... això, després de la sentència relativa a l’assumpte Jordi Transportes Besora, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos El control de constitucionalitat dels estatuts i de les constitucions dels ens territorials Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enric Fossas Espadaler
"... demostra que en altres estats compostos la justícia constitucional exerceix una competència similar ..."
 
Núm. 28. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miriam Martínez García
"... Sarmiento Méndez, José Antonio, El Estatuto de Galicia, 20 años de Parlamento y justicia ..."
 
Núm. 48 El federalisme i el tribunal de Roberts Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
David Elias Birenbaum
"... federal afavorida pel seu predecessor, el Tribunal de Rehnquist. En efecte, sembla just dir ..."
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Autonomia universitària i denominació de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana (Comentari a la Sentència del Tribunal Constitucional 75/1997, de 21 d'abril) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Eva Pons Parera
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Finançament i govern de les universitats públiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Santiago Guerrero Boned
"... 'equitat, si el servei públic genera una certa justícia social. Aquesta estructura és la que proposem en aquest treball ..."
 
Núm. 52 La reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern: una via d’impugnació aplicable a l’accés a la informació ambiental? Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Lucia Casado Casado
"... de juliol, que regula els drets d’accés a la informació, participació pública i accés a la justícia ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Jurisprudència i bibliografia sobre la funció pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gemma Geis Carreras
"... dels tribunals de justícia de l’adopció de mesures que afecten els drets retributius dels empleats públics ..."
 
1 - 25 de 34 elements 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)