Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El finançament dels Länder Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ángeles García Frías
"... , és a dir, el conjunt de preceptes de la Llei fonamental de Bonn en què s’estableix el repartiment ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els tribunals constitucionals dels länder alemanys com a garants de la seva autonomia Resum  PDF (Deutsch)  similar documents
Christoph Degenhart
"... Els tribunals constitucionals dels länder són un element essencial de la seva autonomia ..."
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Els tribunals constitucionals dels Länder alemanys Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Markus González Beilfuss
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La participació dels Länder en el desplegament del dret comunitari  PDF  PDF (Español)  similar documents
Heinz Schäffer
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos La contribució de la justícia constitucional a la configuració de l'Estat federal a Alemanya Resum  PDF (Español)  PDF (Deutsch)  similar documents
Gerhard Robbers
"... Constitucional Federal subratlla l'estatalitat pròpia dels Länder i la igualtat dels Länder entre ells ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La participació dels Länder en la formació de la voluntat estatal (Bundesrat) i la presència de representants dels estats federats en les institucions europees  PDF  PDF (Español)  similar documents
Hermann-Josef Blanke
 
Núm. 10. Autonomies. Revista catalana de dret públic La República Federal d'Alemanya i el Regne d'Espanya cap al 1992. La funció dels Länder i de les Comunitats autònomes en el procés d'integració europea Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Esteve Pardo
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els patrimonis públics de sòl en la legislació balear Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Munar Fullana
"... regulació amb els preceptes de la legislació bàsica estatal i supletòria, que poden mantenir igualment ..."
 
Núm. 43. Justícia constitucional i estats compostos El paper del Tribunal Suprem en l'evolució de la Federació canadenca: quin equilibri de poders? Resum  PDF  PDF ()  similar documents
Eugénie Brouillet
"... als conflictes sobre el repartiment de competències legislatives, aquesta tendència es basa en una dilució ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Urbanisme sostenible i classificació del sòl: legislació estatal i autonòmica Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Angel Menéndez Rexach
"... a l’article 45 de la Constitució, per exigències d’aquest precepte la classificació del sòl ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Cap a l'Estat autonòmic electrònic. Les TIC en la reforma estatutària i en la nova legislació bàsica estatal Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Bernadí Gil
"... públics, han posat en relleu l’existència de vincles estrets i importants entre les TIC i el repartiment ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església L'Estat i l'Església a Alemanya Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Deutsch)  similar documents
Stefan Muckel
"... , dels lands i de tots els organismes d’autoritat pública) amb l'Església, d’acord amb la tradició d’una gènesi ..."
 
Núm. 51 L’última reforma del Senat belga Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Marc Verdussen
"... to introduce significant changes in the composition and powers of the Federal Parliament’s second chamber ..."
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic El repartiment de competències en el sector econòmic de la pesca marítima (història d'una mutació constitucional)  PDF  PDF (Español)  similar documents
Rafael Gil Cremades
 
Núm. 7. Autonomies. Revista catalana de dret públic Ressenya dels preceptes reguladors del finançament de les Comunitats autònomes en la Llei 21/1986 de pressupostos generals de l'Estat per a 1987 Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Montserrat Peretó Garcia
 
Núm. 17. Autonomies. Revista catalana de dret públic El règim jurídic del professorat universitari: la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre el seu repartiment competencial i algunes conseqüències sobre el dret vigent Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Manuel Trayter Jiménez
 
Núm. 31. La reforma estatutària El blindatge de les competències i la reforma estatutària Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enoch Albertí Rovira
"... reduction in the powers of the Generalitat (Autonomous Government of Catalonia) with respect to initial ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Les competències autonòmiques i locals en relació amb la gestió pública dels afers religiosos Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Àlex Seglers
"... (2006), which for the first time incorporates powers having to do with religious groups.  All the same ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública L'Estatut bàsic de l'empleat públic: les competències autonòmiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Federico A. Castillo Blanco
"... This paper studies the powers of the governments of the autonomous regions with respect to public ..."
 
Núm. 48 El nou règim local general i la seva aplicació diferenciada a les diferents comunitats autònomes Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Francisco Velasco Caballero
"... les administracions locals es troben amb lleis autonòmiques o preceptes estatutaris obertament contradictoris ..."
 
Núm. 51 La cessió de sòl públic dotacional per a l'obertura de centres docents concertats: una nova manifestació de l'Estat garant Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Juan José Guardia Hernández, Luis Manent Alonso
"... private schools in Spain: the cession of public land to build and manage grant-aided schools. This reform ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell de l'Audiovisual de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquín Tornos Mas
"... , functions and powers, with special emphasis on the power of setting standards and imposing sanctions ..."
 
Núm. 50 L'aplicació de la Llei general tributària a les comunitats autònomes Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Susana Sartorio Albalat
"... que el precepte esmenta des de la jurisprudència constitucional i atenent al règim jurídic divers aplicable ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La STC 31/2010, de 28 de juny. Punt i final en matèria de competències en immigració  PDF (Español)  similar documents
Laura García Juan
 
Núm. 45. L'ocupació pública Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Vicenç Aguado i Cudolà
 
1 - 25 de 89 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)