Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Principi de laïcisme i símbols religiosos en el sistema constitucional italià: la controvèrsia sobre l'exposició del crucifix a les escoles públiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Marco Olivetti
"... 'article exposa els termes de la controvèrsia sobre l'exposició del crucifix a les escoles públiques italianes ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Sobre el dret a la laïcitat (llibertat religiosa i intervenció dels poders públics) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Pablo Santolaya Machetti
"... L’objectiu d’aquest treball és analitzar el grau d’intervenció positiva dels poders públics ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Les relacions Estat-esglésies a França Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jean Morange
"... que els poders públics els coneguin i els tinguin presents. L'Estat laic està lluny de ser indiferent respecte ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església La llibertat religiosa en l'àmbit de l'ensenyament Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carme Tolosana
"... democràtic i laic. O dit d’una manera més tradicional: la laïcitat de l’escola pública està vinculada ..."
 
Núm. 55 Fundacions del sector públic i finançament de la llibertat religiosa en el dret espanyol Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
María del Mar Martín García
"... de racionalització del sector públic pel qual advoca el legislador. Es tracten temes com la qüestió de les fundacions ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Laïcitat, sistema d'acords i confessions minoritàries a Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Dionisio Llamazares Fernández
"... crítica des de la perspectiva constitucional exigeix, com a pas previ, considerant que la laïcitat és l ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Estat i religió: la qualificació del model espanyol Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gustavo Suárez Pertierra
"... es combina amb el principi de laïcitat, que s’infereix d’una declaració de no estatalitat de cap confessió ..."
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic Tendències innovadores en l'Administració pública i el dret administratiu italià Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Domenico Sorace
 
Núm. 46 La transformació de la província italiana: sobre la legitimitat de forma en l’elecció indirecta Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Luciano Vandelli
"... A Itàlia, en el context de mesures de lluita contra la crisi econòmica i de reducció dels costos ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic El referèndum. Qüestions teòriques i de l'experiència italiana Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Massimo Luciani
"... instructiva la consideració de l’experiència italiana després de la Segona Guerra Mundial.El referèndum ..."
 
Núm. 48 La democràcia participativa en la legislació regional italiana Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Nicola Vizioli
"... dels ordenaments de les regions italianes d’estatut ordinari. D’una banda, s’aborden alguns dels mecanismes ..."
 
Núm. 49 La regulació jurídica del tercer sector a Itàlia i el Projecte de llei C2617 de 2014 Resum  PDF (Italiano)  PDF (Español)  EPUB (Italiano)  EPUB (Español)  similar documents
Emanuele Rossi
"... El treball analitza la situació normativa italiana de les organitzacions conegudes com a “tercer ..."
 
Núm. 52 El "segon nivell" italià a la recerca d’identitat: transformació de la província i naixement de la ciutat metropolitana Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Carlo Baccetti, Annick Magnier
"... El 2014, el govern italià va aprovar una reforma important del govern local, mitjançant la Llei ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Règims d'intervenció administrativa: autorització, comunicació prèvia i declaració responsable Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Ramón Fernández Torres
"... , centrada en l'exposició de l'exigu règim general que contenen les lleis 17/2009, de 23 de novembre ..."
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Les eleccions primàries com a forma de participació a la vida política italiana: un primer balanç després de deu anys d'"experiments" Resum  PDF (Italiano)  similar documents
Emanuele Rossi, Luca Gori
"... Partint de l’evolució històrica del sistema de partits polítics a Itàlia, la contribució té ..."
 
Núm. 9. Autonomies. Revista catalana de dret públic La Llei marc italiana des de la perspectiva espanyola Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Paola Sabatini
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La participació de les regions italianes en la formació del dret comunitari  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlo Desideri
 
Núm. 16. Autonomies. Revista catalana de dret públic Regulació i disciplina del mercat de valors a Itàlia  PDF  PDF (Español)  similar documents
Nicoletta Marzona
 
Núm. 19. Autonomies. Revista catalana de dret públic Els drets d'informació administrativa a Itàlia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep M. Castellà Andreu
 
Núm. 47 Els tribunals administratius especials de contractació pública davant les previsions de l’informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques. Balanç i prospectiva Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José M. Gimeno Feliu
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? Naturalesa, contingut i abast constitucional de l'autonomia universitària (enfocament jurisprudencial i doctrinal de les principals qüestions plantejades en l'article 27.10 de la Constitució) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enriqueta Expósito Gómez
"... 'organització. Aquest recorregut es completa amb l'exposició dels principals arguments i conclusions a què arriben els nombrosos ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública La funció directiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Luis Bermejo Latre, Elisa Moreu Carbonell
"... 'empleat públic posant en relleu les seves insuficiències i proposant solucions de futur, ja que l'Estatut bàsic ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Audiovisual (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni): l'experiència italiana Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Paolo Caretti
"... L’article descriu el naixement del Consell Audiovisual a Itàlia, la seva estructura ..."
 
Núm. 52 La difusió d’informació pública com a instrument per a la prevenció de la corrupció: una aproximació des de la legislació autonòmica Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Agustí Cerrillo i Martínez
"... La transparència facilita el seguiment de l’activitat dels càrrecs i dels treballadors públics ..."
 
Núm. 11. Autonomies. Revista catalana de dret públic Centralització i descentralització en les polítiques culturals: Itàlia, França i Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andrea Colasio
 
1 - 25 de 206 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)