Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Mercat interior i Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs de la Quadra-Salcedo Janini
"... La conseqüència fonamental de la Directiva 2006/123 del Parlament i del Consell, de 12 de desembre ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La incidència de la Directiva de serveis en els ens locals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet, Alexandre Peñalver i Cabré
"... 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de setembre, relativa als serveis en el mercat interior ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Llums i ombres en la incorporació de la Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercedes Fuertes López
"... L'autora analitza els clarobscurs que ofereix la polèmica Directiva de serveis de mercat interior ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La modificació de la Llei estatal 2/1974, de col·legis professionals, com a conseqüència de la transposició de la Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Silvia del Saz
"... 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, i a la Llei 17/2009, la Llei estatal 25/2009 ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Els diferents instruments de liberalització inclosos en la Directiva 2006/123 de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francina Esteve Garcia
"... that fall under the rubric of the different exception clauses, the Services Directive, a complex ..."
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració Una aproximació econòmica a les dades de la immigració a Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Catalina Jordi Amorós
"... econòmics de la immigració fent especial atenció al mercat de treball –per comprovar l'impacte de l ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública La funció directiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Luis Bermejo Latre, Elisa Moreu Carbonell
"... En este artículo se analiza el régimen jurídico de la función directiva en el Estatuto Básico ..."
 
Núm. 16. Autonomies. Revista catalana de dret públic Regulació i disciplina del mercat de valors a Itàlia  PDF  PDF (Español)  similar documents
Nicoletta Marzona
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Recensió del llibre Dret públic de Catalunya, de Mercè Barceló i Joan Vintró (coordinadors)  PDF  similar documents
Ramon Riu Fortuny
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La llei de l'habitatge de Catalunya: aspectes més destacats Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carme Trilla Bellart
 
Núm. 10. Autonomies. Revista catalana de dret públic La incorporació de la directriu de la Comunitat Europea sobre la prova d'impacte ambiental Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Willi Blümel
 
Núm. 13. Autonomies. Revista catalana de dret públic Alguns problemes competencials en l'execució interna de directives comunitàries Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquin Tornos Mas
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Simplificació administrativa i administració electrònica: objectius pendents en la transposició de la Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ricardo Rivero Ortega
"... The transposition of the Services Directive in Spain makes it necessary to implement an ambitious ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis El nou règim de les autoritzacions comercials a Espanya. Una lectura hithcockiana dels efectes de la Directiva de serveis: De Psicosi a Sabotatge? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Helena Villarejo Galende
"... Among the aspects of retail policy legislation affected by the Services Directive, the set of rules ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església La consideració del sòl contaminat com a residu a partir de la STJCE de 7 de setembre de 2004 i les seves repercussions en el dret alemany Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Aitana de la Varga Pastor
"... the limit of the concept of waste lie?   Council Directive of 15 July 1975 on Waste (75/442/EEC) initially ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Règims d'intervenció administrativa: autorització, comunicació prèvia i declaració responsable Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Ramón Fernández Torres
"... intervention that have been catapulted to the forefront by the Services Directive, i.e., previous ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Nous horitzons. Balanç i perspectives Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercè Barceló i Serramalera, Xavier Bernadí Gil, Joan Vintró Castells
"... Balanç i perspectives (488-495) Mercè Barceló Serramalera, Xavier Bernadí Gil i Joan Vintró ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis L'ordenació espacial del gran equipament comercial i la seva adaptació a la Directiva de serveis: col·lisió de raons imperioses d'interès general i solapament de controls Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Manuel Pérez Fernández
"... as an area in which the impact of the Services Directive is especially intense. First, the paper analyzes ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Jurisprudència i bibliografia sobre la funció pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gemma Geis Carreras
 
Núm. 27. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Esther Seijas Villadangos, Marcel Mateu Vilaseca, Belén Noguera de la Muela, Dolors Canals Ametller
"... . Barceló, Mercè i Vintró, Joan (coord.), Dret públic de Catalunya. Fernández Torres, Juan Ramón, Las ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Les competències. La doctrina del Tribunal sobre la definició de les competències. Les competències exclusives, les compartides i les executives. Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercè Barceló i Serramalera, Antoni Bayona i Rocamora, Xavier Bernadí Gil, Marc Carrillo López, Mercè Corretja i Torrens, Ramon Riu Fortuny, Joaquín Tornos Mas
"... (251-257)   Mercè Barceló i Serramalera La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la definició ..."
 
Núm. 53 La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència Resum  PDF  EPUB  similar documents
Mariola Rodríguez Font
"... a les actuals agendes de governs i administracions. I és un desafiament perquè aquest nou model de mercat ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Valoració general de la Sentència Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enoch Albertí Rovira, Miguel A. Aparicio Pérez, Xavier Arbós Marín, Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Ferret i Jacas, Joan Vintró Castells, Carles Viver i Pi-Sunyer, Joaquín Tornos Mas
"... Breus consideracions sobre la Sentència 31/2010 (33-38) Mercè Barceló Serramalera Una visió global ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Cossos generals, cossos especials en el moment present: una vella polèmica Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquim Ferret i Jacas
"... ]> en el ámbito de la función directiva a una especie de cuerpos especiales laborales. Actualmente nos encontramos ..."
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carme Chacón i Piqueras, Àngel Lázaro Riol, Francisco Javier Jiménez Lechuga
"... , Derecho aduanero español y comunitario (La intervención pública sobre el mercado exterior de bienes ..."
 
1 - 25 de 44 elements 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)