Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia El Consell Consultiu com a garant de l'autonomia: una mirada retrospectiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Àngels Arróniz i Morera de la Vall
"... Aquest treball té per objecte l'anàlisi retrospectiva de l'activitat del Consell Consultiu ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Consolidació dels consells consultius a Espanya i el seu paper com a garants de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Cano Bueso
"... analitza la tasca exercida pels òrgans consultius autonòmics i la seva participació en les funcions ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els consells consultius com a guardians de l'autonomia: bibliografia, jurisprudència, doctrina legal i perspectives Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Ruiz Miguel
"... 'examinar la legalitat dels reglaments executius autonòmics. Gairebé alhora van sorgir alguns consells consultius d ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Protecció de l'autogovern i control d'estatutarietat. El Consell de Garanties Estatutàries Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel A. Aparicio Pérez
"... de competències i recursos d'inconstitucionalitat) en la conformació del propi ordenament autonòmic. 2a. El citat ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària La reforma de la Comissió Jurídica Assessora. Comentari a la Llei 5/2005, de 2 de maig Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Clara Isabel Velasco Rico
"... de maig. En primer lloc tracta, de manera breu, el marc general de la funció consultiva a l ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia La Comissió Jurídica Assessora com a garant de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Oriol Mir Puigpelat
"... en què fou restablerta, s'examina el paper que li correspon en l'actualitat com a òrgan consultiu garant de l ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Audiovisual d'Andalusia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Emilio Guichot Reina, Juan Antonio Carrillo Donaire
"... li confereix i la seva actuació independent del Govern i de l’Administració autonòmica són aspectes ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La funció consultiva autonòmica i la seva institucionalització després de la STC 204/1992: algunes reflexions a propòsit de la Llei del Consell Consultiu de Galícia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Roberto L. Blanco Valdés
 
Núm. 8. Autonomies. Revista catalana de dret públic Els Consells Consultius de les Comunitats autònomes Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Superior de l'Audiovisual a França Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jean-Louis Autin
"... Audiovisual Council (HAC) was not created until 1989, following two unsuccessful attempt to establish ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell de l'Audiovisual de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquín Tornos Mas
"... , in Catalonia the Audiovisual Council of Catalonia was created, through the enactment of Act 8/1996, later ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els patrimonis públics de sòl en la legislació balear Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Munar Fullana
"... la seva vigència, per manca de desplaçament exprés per part de la normativa autonòmica balear. S ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual Jurisprudència a l'entorn dels consells de l'audiovisual Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Amenós Álamo, Míriam García Quintana
"... This article reviews the case law handed down with respect to audiovisual councils.  First ..."
 
Núm. 49 Consells comarcals: present i prospectiva Resum  PDF  EPUB  similar documents
Esther Pano Puey, Alba Viñas Ferrer
"... More than 25 years after they were restored, the regional councils have become consolidated ..."
 
Núm. 54 L’Ombudsman del Consell de Seguretat de l’ONU: una institució original encara en construcció Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Jaume Saura Estapà
"... The United Nations Security Council has set up an Ombudsperson’s Office to deal with complaints ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual La futura regulació d'un consell estatal dels mitjans audiovisuals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ferran Pons Cànovas, Maria Àngels Orriols Sallés
"... of the creation of a National Council on Audiovisual Media, whose purpose is to fill the void with respect ..."
 
Núm. 51 Les relacions entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu durant el mandat de Van Rompuy (2010-2014) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Miguel Papí Boucher
"... and the European Council developed during the term of office of the first full-time president of the European ..."
 
Núm. 52 La reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern: una via d’impugnació aplicable a l’accés a la informació ambiental? Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Lucia Casado Casado
"... to the Transparency and Good Governance Council is applicable in this area. In the absence of case law, it critically ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Superior de l'Audiovisual de la comunitat francesa de Bèlgica: un regulador convergent en un estat federal Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Evelyne Lentzen
"... structures. The Higher Audiovisual Council (HAC) of the French community of Belgium is an example ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El Consell Audiovisual (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni): l'experiència italiana Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Italiano)  similar documents
Paolo Caretti
"... The article describes the emergence of the Audiovisual Council in Italy, its structure and its ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Els consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles catalanes com a corporacions de dret públic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep M. Sabaté Vidal
"... on the Regulatory Councils for Wine Appellations. The origins of this legal concept date back to the 1930s ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual Estan justificades les autoritats administratives de control del contingut de les emissions? L'experiència nord-americana Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andrés Betancor Rodríguez
"... of the Audiovisual Council of Catalonia is examined as an example of the constitutional problems ..."
 
Núm. 16. Autonomies. Revista catalana de dret públic Dictamen núm. 181 del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya en relació amb la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú  PDF  PDF (Español)  similar documents
 
Núm. 44. Canvi de model a la Universitat? La participació de la societat a la universitat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Pons Ràfols
"... practically 30 years, the experience of the Consejos Sociales (University Social Councils) has not proved ..."
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Notícia de llibres Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ismael E. Pitarch, E. García-Trevijano Garnica, G. Segura López, Belén Noguera de la Muela
"... Caamaño Domínguez, F., El mandato parlamentario. Alonso García, R., Consejo de Estado y elaboración ..."
 
1 - 25 de 148 elements 1 2 3 4 5 6 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)