Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia La Comissió Jurídica Assessora com a garant de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Oriol Mir Puigpelat
"... de Catalunya que s'atribuí a la Comissió Jurídica Assessora durant la Segona República i en el moment ..."
 
Núm. 48 La Comissió Jurídica Assessora i l’autonomia de Catalunya durant la Segona República: la creació del sistema polític i institucional d’autogovern Resum  PDF  EPUB  similar documents
Vicenç Aguado i Cudolà
"... La tesi que es defensa en aquest article és la posició de centralitat que va tenir la Comissió ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Consolidació dels consells consultius a Espanya i el seu paper com a garants de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Cano Bueso
"... legislativa, executiva i administrativa, aturant-se especialment en el paper dels consells consultius coma ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària La reforma de la Comissió Jurídica Assessora. Comentari a la Llei 5/2005, de 2 de maig Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Clara Isabel Velasco Rico
"... L’article analitza la reforma de la Comissió Jurídica Assessora operada per la Llei 5/2005, de 2 ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia El Consell Consultiu com a garant de l'autonomia: una mirada retrospectiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Àngels Arróniz i Morera de la Vall
"... from the perspective of the main function of the Advisory Council as a guarantor of autonomy ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La Comissió Bilateral Generalitat-Estat: regulació i activitat pràctica Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Marc Casas Rondoní
"... la previsió estatutària de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, peça central de les relacions bilaterals ..."
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual Estan justificades les autoritats administratives de control del contingut de les emissions? L'experiència nord-americana Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Andrés Betancor Rodríguez
 
Núm. 50 Reconeixement i protecció del dret d'accés als documents públics a Quebec. Referència especial a la Comissió d'Accés a la Informació Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Clara Isabel Velasco Rico
"... que preveu la norma, i es presta una atenció especial al règim de la Comissió d'Accés a la Informació ..."
 
Núm. 47 Els tribunals administratius especials de contractació pública davant les previsions de l’informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques. Balanç i prospectiva Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José M. Gimeno Feliu
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida La bioètica com a suport al dret per regular la biotecnologia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Maria Casado González
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els tribunals constitucionals dels länder alemanys com a garants de la seva autonomia Resum  PDF (Deutsch)  similar documents
Christoph Degenhart
"... Court is consequently a guarantor of the distribution of powers and the federal balance between ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Llums i ombres en la incorporació de la Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercedes Fuertes López
"... Autònoma de Catalunya, que ha estat qüestionada per la Comissió Europea. ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia La dificultat del Tribunal Constitucional com a garant de l'autonomia territorial Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Pedro Cruz Villalón
 
Núm. 52 La responsabilitat civil subsidiària de l’Administració pels delictes comesos per membres dels cossos i forces de seguretat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Alfons Surroca Costa
"... , en delictes de tortura o en detencions il·legals, distingint segons si els fets il·lícits danyosos comesos ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els consells consultius com a guardians de l'autonomia: bibliografia, jurisprudència, doctrina legal i perspectives Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Ruiz Miguel
"... about the same time, various advisory councils having different forms appeared in autonomous communities ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Les relacions institucionals de la Generalitat. La participació en organismes i decisions de l'Estat: organismes constitucionals i organismes econòmics. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat i la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Mar Pérez Velasco, Neus París i Domènech
"... de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña: comisión bilateral Generalitat ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Consideracions sobre la reforma del règim d'accés a l'ocupació pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel Sánchez Morón
"... . El present article, partint del text de l'EBEP i dels suggeriments de la Comissió d'experts constituïda ..."
 
Núm. 51 Algunes qüestions clau de protecció de dades al núvol. Cap a una «regulació nebulosa» Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Lorenzo Cotino Hueso
"... d'aprovar o la Comissió Europea o cada Estat, segons com es reguli finalment en el futur reglament ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Protecció de l'autogovern i control d'estatutarietat. El Consell de Garanties Estatutàries Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel A. Aparicio Pérez
 
Núm. 48 Qui pot reformar el Senat canadenc? Resum  PDF ()  EPUB ()  similar documents
Sébastien Grammond
"... canadienne comme un pacte, la Cour a interdit au gouvernement fédéral d’agir unilatéralement. La réforme du ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La intervenció de les comunitats autònomes en qüestions relatives a les comunitats europees a través de la Comissió General de les Comunitats Autònomes i la Conferència per a Afers Relacionats amb les Comunitats Europees  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Cienfuegos Mateo
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida La nova política regional comunitària Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Julien Jorda
"... La Comissió Europea ha aprovat de manera definitiva al 2007 l’estratègia interna de cohesió ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic Institucions de l'Estat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francesc de Carreras Serra, Joan Manuel Trayter Jiménez
"... del Tribunal Constitucional; Processos davant el Tribunal Constitucional; Comissió General de les Comunitats ..."
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Institucions de l'Estat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francesc de Carreras Serra, Joan Manuel Trayter Jiménez, Manuel Gerpe Landín, Xavier Bonet Frigola, Enric Fossas Espadaler, Francesc Vallès
"... del Tribunal Constitucional; Processos davant el Tribunal Constitucional; Comissió General de les Comunitats ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública La Funció Pública Europea Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Laure Levi
"... professionals, ja s’hagi comès la falta de manera voluntària o per negligència. ..."
 
1 - 25 de 33 elements 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)